FAQ’s

Q: Wanneer kunnen we weer beginnen met de gewone korpsdagen?

A: Nu er stapsgewijs kleine versoepelingen zijn aangekondigd, komt er nog meer verantwoordelijkheid bij de mensen zelf te liggen. De basismaatregelen zijn t/m 19 mei niet veranderd: groepsvorming van meer dan twee personen is alleen toegestaan als er 1,5 meter afstand wordt gehouden, handen wassen, thuisblijven als …, minimale sociale contacten, etc. Wel krijgen kinderen en jongeren krijgen vanaf 29 april meer ruimte voor georganiseerde buitensport en -spel (geen officiële wedstrijden).  Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches; er kunnen daardoor verschillen tussen gemeenten ontstaan.

Omdat er verschillen tussen gemeenten kunnen ontstaan, kan het Hoofdbestuur geen algemeen geldend advies geven. Lokale besturen zouden binnen hun verantwoordelijkheid contact kunnen opnemen met de gemeente om te zien of zij onder verwijzing van sport en spel iets zou mogen doen, rekening houdend met de 1,5 meter. Denk aan onderhoud voor de instandhouding en gebruik van het materieel. Tips voor een protocol vind je op de site van de NOC-NSF (https://nocnsf.nl/checklist-coronavirus-sportverenigingen) Mocht de eigen gemeente het Zeekadetkorps niet als sport en spel zien, dan is het aan te raden t/m 19 mei geen activiteiten aan boord toelaten. De boetes zijn fors en dat is zonde van het geld. Wat daarna mogelijk is, hangt af van wat het kabinet tegen die tijd afkondigt.

Q: Kan ik mijn gemeente om advies vragen?

A: Samen met enkele andere landelijke jeugdverenigingen heeft het Hoofdbestuur de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd een uitspraak te doen waarop gemeenten zich kunnen baseren als hen gevraagd wordt of ook niet-sportverenigingen zoals Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen iets zou mogen doen, rekening houdend met de 1,5 meter. Wij wachten het antwoord af. Lokale besturen kunnen uitgaande van hun verantwoordelijkheid contact opnemen met de gemeente.

Q: Gaat het landelijk ZOKA door?

A: Het landelijk ZOKA, tevens onze viering van 65 jaar Zeekadetkorps Nederland, valt onder de evenementen die tot 1 september niet zijn toegestaan. Helaas komt ons landelijk ZOKA en de viering van het 65 jaar ZKKNL te vervallen. Het Hoofdbestuur denkt na over alternatieven voor bijvoorbeeld volgend jaar.

Q: Gaat de landelijke viering van 65 jaar Zeekadetkorps Nederland voor onze partners en relaties door?

A: Deze landelijke viering was gepland op 15 augustus tijdens SAIL2020. SAIL2020 is afgelast. In lijn met het verbod voor het organiseren van evenementen tot 1 september, gaat ook onze Lustrumviering ZKKNL65 dan niet door. Het Hoofdbestuur denkt na over alternatieven.

Q: Zijn er uitwisselingen met buitenlandse zeekadetkorpsen?

A: Nee, alle inkomende en uitgaande uitwisselingen zijn afgeblazen. We gaan wel door met inventariseren van de interesse om volgend jaar met hernieuwde inzet tijdig uitwisselingen te kunnen aanbieden.

Q: Kunnen we alleen met ons eigen korps een zomerkamp houden?

A: Samen met enkele andere landelijke jeugdverenigingen heeft het Hoofdbestuur de Vereniging Nederlandse Gemeenten gevraagd een uitspraak te doen waarop gemeenten zich kunnen baseren als hen gevraagd wordt of ook niet-sportverenigingen zoals Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen iets zou mogen doen. Wij wachten het antwoord af. Lokale besturen kunnen uitgaande van hun verantwoordelijkheid contact opnemen met de gemeente. Ons advies is om de belangstelling voor een eigen zomerkamp te peilen en na te denken of er iets mogelijk is rekening houdend met de 1,5 meter. Stel dat straks een eigen zomerkamp is toegestaan, dan heb je alvast nagedacht.

Q: Gaan de landelijke evenementen door?

A: Het Hoofdbestuur heeft alle landelijke evenementen tot 1 september afgelast. Deelnemers en vrijwilligers van de betreffende evenementen hebben hier persoonlijk bericht over ontvangen. Wij volgen de besluiten van de overheid en hopen zo snel mogelijk weer onze landelijke evenementen te kunnen starten. Mocht de overheid tot een verlenging van de maatregelen besluiten, dan past het Hoofdbestuur het advies aan. Zo zijn de volgende landelijke evenementen waaraan het Zeekadetkorps Nederland zou meedoen afgelast: Herdenking op de Dam, de Dag van de Binnenvaart, SAIL 2020, Wereld Havendagen. Sommige Korpsen doen mee aan de Kaagcup van Scouting; weet dat de Kaagcup ook is afgelast. Lokale herdenkingen op 4 mei en vieringen op 5 mei zijn zo ver versoberd dat korpsen in de meeste gevallen niet zullen bijdragen.

Q: Is het Zeekadetkorps Nederland betrokken bij de kranslegging op de Dam op 4 mei?

A: De herdenking op de Dam wordt een sobere herdenking met in achtneming van de maatregelen. Het Nationaal Comité 4 en 5 Mei heeft besloten dat het aandragen van de kransen anders verloopt. Alleen de krans van de Koning en Koningin wordt aangedragen. Dat doet de hofhouding. Andere kransen worden van tevoren op de standaards gezet door twee Scouts, komend uit één huishouden. Zeekadetten dragen dit jaar geen kransen aan. Dat is jammer, maar deze tijd leent zich er niet voor om daarover in discussie te gaan. Afgesproken is dat de Zeekadetten en Scouts die dit jaar aan de herdenking zouden meedoen volgend jaar weer worden gevraagd. Op aandringen van onze Coördinator 4/5 Mei, ZKOFF1 François Perreau, wordt eenmalig afgeweken van de leeftijdsgrens van 18 jaar. Volgend jaar kunnen de twee kadetten die dan 19 zijn toch deelnemen aan de herdenking op de Dam, mits zij natuurlijk nog wel lid zijn van het Zeekadetkorps.

Q: Kan mijn Zeekadetkorps toch iets doen om 4 mei te herdenken?

A: Het Zeekadetkorps Nederland en Scouting werken goed samen om invulling te geven aan de Herdenking en Viering van 4 en 5 mei. Evenementen gaan niet door en daarmee is de landelijke en lokale inzet van Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen vervallen. Team Vrijheid in Herdenken van Scouting heeft voor ons gezamenlijk het alternatief #herdenkingssteentjes bedacht. Via de Commandanten app is het eerder bekend gemaakt. Het is een activiteit waarbij scouts en zeekadetten zichtbaar kunnen bijdraagt dat iedere Nederlander zich toch verbonden kan voelen bij de Dodenherdenking. In dit pdf PDF-bestand (3.72 MB) van twee pagina’s lees je over de actie, de gedachte erachter en enkele tips om dit als Scoutinggroep of Zeekadettenkorps uit te voeren. Download ook het folder beeldmateriaal dat speciaal voor #herdenkingssteentjes is gemaakt. Je kunt het vrij gebruiken ter ondersteuning van persberichten en publicaties.

Q: Kan mijn Zeekadetkorps toch iets doen om 5 mei te vieren?

A: Onder het motto ‘Geef Vrijheid Door’ zouden we bijvoorbeeld zeevarenden en oud-zeevarenden kunnen interviewen over wat zij als vrijheid zien en hoe zij vrijheid beleven. Hoewel er steeds minder oud-zeevarenden zijn die de Tweede wereldoorlog hebben meegemaakt, zijn er nog vele nabestaanden. Ook zijn er vele marinemensen, koopvaardijers, vissers, binnenvaarders en andere zeevarenden die bijvoorbeeld de Koude Oorlog hebben meegemaakt, de gevaren van oude mijnen en bommen of piraterij. Een link om je op weg te helpen: https://www.nederlandsezeevarendencentrale.nl/koopvaardij-in-oorlogstijd/, of google eens op ‘zeevarenden tweede wereldoorlog’.

Q: Kan een Zeekadetkorps gebruik maken van regelingen voor tegemoetkoming van geleden schade?

A: Het Zeekadetkorps is geen onderneming. Dat willen we ook niet zijn. Daarmee vallen wij bij de Kamer van Koophandel, net als bijvoorbeeld Scouting, onder de Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs. Wij vallen dus buiten de tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Wel maakte het ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vrijdag 1 mei bekend dat er een noodfonds van 110 miljoen euro komt om Nederlandse sportverenigingen te ondersteunen (https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2020/05/01/110-miljoen-euro-ondersteuning-voor-sportverenigingen). Daarvan gaat 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Zij kunnen een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro krijgen. De uitvoering van deze maatregel is nog niet bekend gemaakt. Het Hoofdbestuur is in contact met andere jeugdorganisaties om na te gaan of ook verenigingen/stichtingen die op het bredere jeugdwerk gericht zijn in aanmerking komen voor dat fonds, of wellicht voor een ander of nieuw fonds. Niettemin blijft het belangrijk om als korps zelf contact te houden met de gemeente.

Q: Werkt het ZKKNL samen met andere jeugdorganisaties?

A: Ja. Het Zeekadetkorps Nederland werkt samen met enkele andere landelijke jeugdorganisaties zoals Scouting, BV Jong en Jantje Beton aan de beïnvloeding van landelijke en lokale overheden. Zo is de Vereniging Nederlandse Gemeenten ook namens het Zeekadetkorps Nederland gevraagd een uitspraak te doen waarop gemeenten zich kunnen baseren als hen gevraagd wordt of ook niet-sportverenigingen zoals Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen weer iets zou mogen doen. En via een brief aan alle burgermeesters vragen we als gezamenlijke organisaties voor jeugd en jongeren aandacht voor onze vorm van jongerenwerk. Korpsen kunnen die brief downloaden van onze site en gebruiken in hun contact met de gemeente.

Q: Mogen we weer met de vletten, motorvletten en RS Quest het water op?

A: Daar is niet zomaar ja of nee op te antwoorden. Varen met twee personen uit één huishouden en in de leeftijd tot 18 jaar mag. Komen ze uit verschillende huishoudens of iemand ouder dan 18 jaar dan moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Zeilend of wrikkend in een vlet is het mogelijk. Afhankelijk van de grootte van de motorvlet ook. Roeien met de vletten of zeilen in de RS Quest met twee personen uit verschillende huishoudens in de praktijk onmogelijk. NB: ook op de steiger en bij het optuigen etc. moeten we afstand houden. Meer tips op de site van het watersportverbond (https://www.watersportverbond.nl/kenniscentrum/coronavirus/protocol-jeugdsport) waar je nog meer FAQs vindt.

Q: Wat kan ik doen als een lid van het korps of een familielid is overleden?

A: Het bijwonen van een begrafenis of crematie is in deze tijden van corona niet meer vanzelfsprekend. Bespreek, net als anders, met de familie wat wenselijk is.

 

Voor vragen kunt u gebruikmaken van het contactformulier.