TrigonOp zaterdag 10 maart wordt de officierscursus module 1: Leiding geven gehouden bij Trigron, Doornseweg 12, 3947 ME Langbroek. De dag start om 09:00 en eindigt omstreeks 21:00.

Zie http://zeekadetkorps-nederland.nl/project/officierscursus/ voor de voorwaarden tot deelname en het inschrijfformulier.

Deelname is gelimiteerd tot 12 cursisten. Bij over-inschrijving beslist het HB wie er deel kan nemen.