Disclaimer

De inhoud van www.zeekadetkorps-nederland.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel het Zeekadetkorps Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt het Zeekadetkorps Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

Bekijk de volledige disclaimer

Cookies

Het Zeekadetkorps Nederland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Het Zeekadetkorps Nederland maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Privacy statement

Het Zeekadetkorps Nederland verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Zeekadetkorps Nederland en de aangesloten zeekadetkorpsen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt het Zeekadetkorps Nederland persoonsgegevens?

Het Zeekadetkorps Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Jeugdleden en vrijwilligers van de bij het Zeekadetkorps Nederland aangesloten korpsen
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij het Zeekadetkorps of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van het Zeekadetkorps Nederland verwerken persoonsgegevens door het secretariaat van de vereniging. Dit kunnen dus zowel plaatselijke korps als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. Het korps waarvan je lid bent, verwerken je persoonsgegevens.

Waarvoor verwerkt het Zeekadetkorps Nederland persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van het Zeekadetkorps of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid van het Zeekadetkorps bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Hoe gaat het Zeekadetkorps Nederland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Daarnaast kan het korps waarvan je lid bent, je gegevens inzien. Binnen het korps, kunnen leden elkaars adres en telefoonnummer zien (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van het korps, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Binnen het plaatselijke korps en het secretariaat van het Zeekadetkorps Nederland kunnen je persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers of vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Zeekadetkorps Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Zeekadetkorps Nederland kun je terecht bij het je eigen korps (commandant) waarvan je lid bent. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met het Zeekadetkorps Nederland.

Wijzigingen privacybeleid

het Zeekadetkorps Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.zeekadetkorps-nederland.nl/privacy.