65 jaar geleden werd de ‘Vereniging Zeekadetkorps Nederland’ (ZKKNL) opgericht. De doelstelling van de vereniging vinden we in de statuten in het taalgebruik van de vijftiger jaren:

De Vereniging heeft ten doel bij de Nederlandse jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt daartoe bevorderlijk kan zijn.’ 

In de aanloop naar 15 oktober blikken wij terug in de tijd. De viering van het jubileum zal eenvoudig worden uitgevoerd in verband met de huidige situatie. Hierover volgt nog meer nieuws. Meer berichten over de historie van onze vereniging vind u terug op deze website;