Korpsen in het land verleenden hun medewerking aan de herdenkingen.