Zeekadetkorps Nederland trekt samen met een aantal belangrijke jeugdorganisaties op om landelijke en lokale overheden te wijzen op de gevolgen de coronacrises heeft voor ons jeugdwerk en onze verenigingen en stichtingen. Naast sportclubs zijn er immers ook andere, breder georiënteerde organisaties waarbij sport, spel en bewegen belangrijk zijn. Vanuit die gedachte is een brief gestuurd aan alle burgemeesters in Nederland met de oproep: “We willen allemaal dat kinderen na de lastigste periode weer kunnen sporten, spelen en bewegen. Met leeftijdsgenootjes en buiten in de frisse lucht. Uiteraard binnen de richtlijnen van het kabinet. Naast sportclubs dragen ook jeugdorganisaties hier aan bij. Graag uw medewerking, ook aan belangrijke jeugdorganisaties, om hun activiteiten voor kinderen weer mogelijk te maken”.

Korpsen kunnen deze brief meenemen in hun contact met de gemeente.