De navolgende korpsen hebben hun eerste korpsdag van het nieuwe jaar:
ZKK Gouda