Wij ontvingen van de Stichting Herdenking 15 augustus het volgende bericht.

Uit hoofde van Frank Marcus wil ik u namens ons bestuur heel hartelijk bedanken voor uw bijdrage aan de Nationale Herdenking.

Mede dankzij de inzet van het Zeekadetkorps hebben we ook dit jaar weer een waardige Herdenking mogen neerzetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de Indische geschiedenis mede hierdoor wordt doorgegeven aan volgende generaties.

Het grootste compliment is wel dat we van ons publiek vele positieve reacties hebben gekregen op de Herdenking.
Wilt u dit delen met de Zeekadetten?

Veel dank en tot een volgende keer!

Namens het bestuur,
Hartelijke groet,
Nanette van Beukering
Secretaris Stichting Herdenking 15 Augustus 1945