In deze rubriek onderwerpen die met het beleid van het Zeekadetkorps Nederland te maken hebben.