De Roermond van het Zeekadetkorps Lemmer

De Roermond van het Zeekadetkorps Lemmer

Het Zeekadetkorps Lemmer werkt mee aan de berging van een in het IJsselmeer neergestorte Britse Wellington bommenwerper

Het korps Lemmer is vereerd dat zij gevraagd zijn door Leemans Speciaalwerken en Defensie voor de gemeente de Fryske Marren.

Met haar opleidingsschip (o/s) Roermond zal het Zeekadetkorps Lemmer toezicht houden op het projectgebied en logistieke ondersteuning verlenen aan de betrokken instanties.

Voor meer informatie;

Het Zeekadetkorps Lemmer is nog op zoek naar vrijwilligers die aan deze unieke berging willen deelnemen. Zie hiervoor de website van het Zeekadetkorps Lemmer