Mevrouw J. van Unen heeft wegens verhuizing op 25 januari 2016 het bestuur van het Zeekadetkorps Amsterdam verlaten. Joyce van Unen, die eerder deel uitmaakte van het korps, heeft vanaf 1 maart 2015 in dit bestuur de functie van penningmeester vervuld.

Op gelijke datum zijn mevrouw M. Aartsen en de heren

J. Wienesen en V. Thone tot het bestuur van het Zeekadetkorps Amsterdam toegetreden. Monique Aartsen neemt de functie van penningmeester over. Jan Wienesen was van 2003 tot 2013 al lid van dit bestuur. Per 1 januari van dit jaar trad hij terug als commandant van het Amsterdamse Zeekadetkorps. Victor Thone is nieuw in de organisatie.