Bestuur Zeekadetkorps Lemmer

Op 23 maart 2016 heeft de heer P. Everaarts het bestuur van het Zeekadetkorps Lemmer verlaten. Peter Everaarts was vanaf augustus 2015 commissaris public relations in het bestuur.

Op 22 april 2016 is ook de heer R. Koops uit het bestuur van het Zeekadetkorps Lemmer vertrokken. Reint Koop vervulde vanaf 11 juli 2014 de functie van secretaris van het Lemster korps. De voorzitter neemt voorlopig de secretariaatstaken op zich.

Korpsleiding Zeekadetkorps Lemmer

Met ingang van 4 mei 2015 is op zijn verzoek aan de heer

M. Slob  ontslag verleend als Zeekadetofficier 3e klasse bij het Zeekadetkorps Lemmer. Martijn Slob is op 3 mei 2014 Zeekadetofficier geworden in het Lemster korps.