De heer W.M. Tobé heeft op 16 januari 2016 het bestuur van het Zeekadetkorps Gouda verlaten. Wouter Tobé, die eerder al lang aan het Goudse korps was verbonden en als eerste officier afzwaaide, is op 12 januari 2011 tot het bestuur toegetreden en heeft de functie van secretaris vervuld.

Op gelijke datum is de heer R. Blankestein tot het bestuur van het Zeekadetkorps Gouda toegetreden. René Blankestein neemt de functie van secretaris over.