De heer J. van Heijst heeft zijn tijdelijk bestuurslidmaatschap van het Zeekadetkorps Waalwijk beëindigd. Jos van Heijst werd in augustus 2015 waarnemend voorzitter. Hij blijf als Zeekadetofficier aan het korps verbonden. Ook mevrouw C. van Heijst heeft het bestuur verlaten. Carla van Heijst was meer dan 10 jaar bestuurslid in dit Brabantse korps en vervulde de functie van commissaris public relations.

Het bestuur van het Zeekadetkorps Waalwijk is versterkt met het toetreden van de heren F.P.P. Veltman en S.A.P. Oosterwaal en mevrouw E.E.J. Casparie-Geertman. Floris Veltman maakte eerder van januari 2011 tot midden 2013 deel uit van dit bestuur en was voordien Zeekadetofficier in het korps. Hij vervult nu de functie van voorzitter. Sven Oosterwaal is al lang aan dit korps verbonden en is daar vanaf 1 mei 2015 commandant. Die functie gaat hij combineren met die van commissaris materieel. Elsbeth Casparie is nieuw in de organisatie. Zij neemt de functie van commissaris public relations op zich.