Bevorderingen en  benoemingen bij het Zeekadetkorps Heerhugowaard.

  • ZKO2 Dean van der Leelie is bevorderd tot Zeekadetofficier der Tweede Klasse Oudste Categorie onder gelijktijdige benoeming tot Eerste Officier
  • SPR Jasper John is bevorderd tot Opperschipper onder gelijktijdige benoeming tot Chef der Equipage

Beide van harte gefeliciteerd en veel succes in je nieuwe functie!