Survival in de Belgische Ardennen
Internationaal gezelschap in Engeland
Peddel wedstrijd in Mumbai, India
De crew die naar Canada afreisde.
Slaapzaal in Canada
Op parade in Toronto, Canada

Wie aan de zee denkt, denkt aan verre landen.

Bij het vertrek uit een zeehaven zie je eerst nog de bekende drukte om je heen: sleepboten, een loodsboot, zeegaande en binnenvaartschepen, een veerboot en soms de douane of marechaussee. Aan de wal zie je dan nog volop activiteit en hoge havenkranen blijven lang in beeld. Even later zie je dat alles langzaam verdwijnen en bepalen alleen zee en lucht het steeds bewegend schouwspel. Een eenzame vogel of een vis, die een luchtsprong maakt, vormen dan de afleiding. Wel is het genieten want je merkt wat natuurkrachten kunnen. Voortdurend blijft de spanning: Hoe verloopt onze reis? Blijft het helder? Hoe sterk staat de wind? En dan komt steeds de grote vraag: Wat ligt er achter de horizon?

Andere landen

Aan het eind van een zeereis is er weer een haven, zie je het eerst weer die grote havenkranen met hun voortdurende bewegingen. De rust op het water is weer veranderd in  een krioelend heen en weer gaan van schepen. De verschillen zijn klein: op de loodsboot staat  ‘Pilot’ , maar dat is in Nederland ook zo, en de ‘Kustwacht’ heet nu ‘Coastguard’.

Toch is direct  verschil te merken. De haven is iets anders, de gebouwen wat hoger of bouwvalliger, het verkeer wat drukker of rijden ze aan de verkeerde kant van de weg, de muziek wat swingender of scherper. Ja, dan kom je bij het echte verschil. Niet de muziek natuurlijk, maar hoe mensen leven, hoe mensen met elkaar om gaan. Door dat verschil mee te maken ontstaat internationaal en intercultureel begrip voor elkaar. Vaak groeit dat uit tot blijvende vriendschappen.

Andere kadetten

Als zeekadet kun je kennis maken met ander landen, met de mensen in andere landen en natuurlijk ook met de zeekadetten in andere landen. De Nederlandse zeekadetkorpsen met een zeegaand schip maken soms reizen naar het buitenland: Duitsland, Engeland, Schotland, Denemarken. Ook vliegen Nederlandse zeekadetten naar verre landen.

 Vaak gaat een groepje zeekadetten naar Canada. Bovendien gingen de zeekadetten de afgelopen jaren naar Australië (2004), Zweden (2005), India (2005 en 2009) en de USA (2006). Deze internationale uitwisselingen (exchanges) zijn mogelijk doordat het Zeekadetkorps Nederland aangesloten is bij de ISCA (de internationale vereniging van zeekadetkorpsen, waarvan korpsen uit 18 landen lid zijn).
Aan een uitgaande exchange nemen meestal vijf kadetten onder leiding van een zeekadetofficier (begeleidingsofficier) deel. Je bent dan te gast bij het zomerkamp of een ander evenement van het buitenlandse zeekadetkorps. Je doet daar aan de gewone activiteiten mee. Bovendien zijn er bijzondere uitstapjes. Bij zo’n exchange ontmoet je niet alleen de zeekadetten uit het gastland. Je trekt ook op met zeekadetten uit andere landen.