Het calamiteiten telefoonnummer van het Zeekadetkorps Nederland is:

06 – 28 22 09 95

Dit nummer is 24/7 beschikbaar en schakelt u door naar de “Officier van Dienst” die de nodige actie zal ondernemen

Het ZKK NL calamiteitennummer is bestemd voor:

  • Het melden van calamiteiten waarbij het nodig is om direct actie te ondernemen.
    • Voorbeelden hiervan zijn grensoverschrijdend gedrag, een ongeval met letsel of dodelijke afloop, een sterfgeval, brand aan boord van het korpsschip of enig ander incident dat mogelijk de aandacht van de (landelijke) pers kan oproepen.
  • Het snel in contact komen met de vertrouwenspersoon van ZKK NL.
  • De (landelijke) pers om informatie in te winnen

Noot: Aangezien het nummer automatisch doorschakelt naar de telefoon van de “Officier van Dienst”, kunnen er geen WhatsApp berichten of SMS berichten naar dit nummer worden verzonden