Met ingang van 1 februari 2016 is de heer P.-D. Boersen benoemd tot Zeekadetofficier 1e klasse in het Zeekadetkorps Amsterdam. Paul-David Boersen is belast met de functie van commandant van het Amsterdamse korps.