Op zijn verzoek is met ingang van 9 januari 2016 aan de heer

K.S. Faber op eervolle wijze met dank voor de bewezen diensten ontslag verleend als Zeekadetofficier 1e klasse onder gelijktijdige ontheffing van het commando over het Zeekadetkorps Den Haag .

Koen Faber is in 1977 als aspirant zeekadet toegetreden tot het Zeekadetkorps Gouda. Op 21 november 1992 werd hij daar commandant en op 5 oktober 1994 zwaaide hij af. Met ingang van 23 oktober 1999 werd hij benoemd tot commandant van het Zeekadetkorps Den Haag. Daarnaast heeft Koen Faber verschillende taken op landelijk niveau vervuld.

De opvolging in de functie van commandant is nog niet definitief geregeld..