Op zijn verzoek is met ingang van 1 augustus 2015 aan de heer

A.W. Taekema op eervolle wijze met dank voor de bewezen diensten ontslag verleend als Zeekadetofficier 1e klasse onder gelijktijdige ontheffing van het commando over het Zeekadetkorps Harlingen.

Andele Taekema is op 15 april 2001 tot Zeekadetofficier 1e klasse benoemd en belast met de functie van commandant van het Harlinger korps. Na 14 jaar met veel bijzondere activiteiten vond hij het tijd.om de leiding over te dragen.

Met ingang van 1 januari 2016 is de heer L. Klok benoemd tot Zeekadetofficier 1e klasse in het Zeekadetkorps Harlingen en belast met de functie van commandant van dit korps. Lucas Klok gaf eerder leiding aan het Zeekadetkorps Delfzijl. Hij was daar van 11 mei 19961996 tot 1 oktober 2001 commandant.