Met ingang van 9 januari 2016 is de heer D. Blok benoemd tot commandant van het Zeekadetkorps Den Haag. In verband met deze benoeming is hij met ingang van de zelfde datum bevorderd tot Zeekadetofficier 1e klasse. Daniëll Blok maakt al lang deel uit van het Haagse korps. Op 13 december 2008 werd hij tot Zeekadetofficier benoemd.

Sedert mei 2014 is Daniëll Blok voorzitter van het Zeekadetkorps Den Haag en neemt de taken van secretaris en penningmeester waar. Hij zal de functie van commandant combineren met zijn bestuurstaken.