Samenwerking Nationaal Comité met Scouting Nederland en Zeekadetkorps vastgelegd in convenant

Vandaag hebben Scouting Nederland en het Zeekadetkorps Nederland een meerjarig samenwerkingsconvenant gesloten met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de betrokken partijen tijdens de jaarlijkse Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Het convenant loopt tot november 2020.

Scouting Nederland en het Zeekadettenkorps zijn al vele jaren nauw betrokken bij de organisatie van de Nationale Herdenking. Zo dragen de scouts en de zeekadetten de officiële kransen en reiken deze aan. Ook zorgen zij voor het halfstok hijsen van de vlaggen rond het Nationaal Monument voorafgaand aan de plechtigheid en begeleiden zij gasten in rolstoelen en mensen die slecht ter been zijn van De Nieuwe Kerk naar de Dam. Ieder jaar zijn hier rond de honderd scouts en zeekadetten bij betrokken.

Het convenant werd namens Scouting Nederland ondertekend door voorzitter Jaap Boot en directeur Fedde Boersma. Voor het Zeekadetkorps Nederland tekenden voorzitter Wijnand Kramer en secretaris Gert van Beest. Namens het Nationaal Comité ondertekenden voorzitter Gerdi Verbeet en directeur Jan van Kooten.