Update 8 juli 2022

In april van dit jaar stopte ik met de coronaberichten. We zien nu het aantal besmettingen wat oplopen. Daarom vooruitlopend op het Zomerkamp (ZoKa) toch een bericht.

 Het coronavirus is niet weg. Er zijn geen coronamaatregelen meer, maar de basismatregelen gelden nog steeds: handen wassen, hoest en nies in je ellenboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. En er zijn adviezen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De belangrijkste is de isolatie bij een positieve test. Bij een positieve testuitslag ben je namelijk een aantal dagen besmettelijk, ook als je geen klachten hebt. Ben je getest met klachten dan duurt de isolatie maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat je klachten kreeg. Je mag eerder uit isolatie als het minimaal 5 dagen geleden is dat je klachten (koorts, hoesten, keelpijn en neusverkouden) kreeg én 24 uur geen klachten meer hebt. Meer informatie op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine-en-isolatie.

 Nog een paar coronatips voor het ZoKa:

 • Neem extra zelftests mee op kamp en/of vraag deelnemers dit zelf mee te nemen;
 • Klachten voor of tijdens ZoKa? Doe een zelftest. Bij een positieve test moet je in isolatie gaan. Helaas betekent dit dat je niet mee kunt of dat je naar huis moet;
 • Voor minderjarigen is toestemming nodig van de ouders om te testen. Bespreek dit vooraf met de ouders of zodra zich klachten voordoen. Geven de ouders geen toestemming, overleg dan met hen hoe te handelen;
 • Als er veel besmettingen ontstaan, neem contact op de GGD in de regio van het ZoKa. De GGD kan je een advies op maat geven.

 Namens het hoofdbestuur wens ik jullie een heel fijn ZoKa, met veel plezier en zonder klachten.

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 3 April 2022

De afgelopen maanden zijn de coronamaatregelen stap voor stap versoepeld. Op dit moment gelden alleen de basisadviezen tegen corona: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik. Het coronavirus is dus niet weg. Er zullen nog steeds mensen ziek worden. Het kabinet houdt daarom de coronasituatie in de gaten. Ook het hoofdbestuur blijft samen met andere landelijke jeugdorganisaties de ontwikkelingen en de meldingen van de overheid volgen.  

Op dit moment is er echter geen noodzaak meer om coronaberichten vanuit het HB te sturen. Zolang de overheid niet de maatregelen niet hoeft aan te scherpen, zullen wij daar dus mee stoppen. Ik hoop voorgoed. De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad op de samenleving en velen zijn hard geraakt. Ook de Zeekadetkorpsen zijn de afgelopen twee jaren op de proef gesteld. In sommige gevallen voelen zij de gevolgen nog. Sommige korpsen hebben kadetten zien vertrekken en allemaal hebben we financiële gevolgen gevoeld doordat bijvoorbeeld sponsorevenementen niet door konden gaan. We hebben ook dingen anders leren oppakken. Zo is er veel meer digitale uitwisseling van informatie, hoewel dat het gemis van elkaar life tegenkomen en spreken niet wegnam. Hoe dan ook ben ik onder de indruk van onze veerkracht en aanpassingsvermogen.

Ik hoop op een prachtig vaarseizoen waarin we de banden met de nautische sector landelijk en lokaal verder kunnen aantrekken en nieuwe leden kunnen werven.

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 16 januari 22

Met de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het kabinet een versoepeling van de coronamaatregelen aangegeven. Het zijn beperkte versoepelingen, die wat meer ruimte bieden aan onderwijs, winkels, maatschappelijke verenigingen en sportverenigingen etc. Het Kabinet adviseert om een mondkapje te dragen waar de anderhalve meter binnen of buiten niet mogelijk is. We mogen nu thuis met vier personen vanaf 13 jaar bij elkaar komen, maar voor de korpsdag geldt die limiet niet. De maatregelen voor 1,5 meter en coronatoegangsbewijs (CTB) zijn afhankelijk van de leeftijd.

 Het grote aantal besmettingen door de omikronvariant blijft een zorg voor ziekenhuizen en nu ook voor bedrijven. Al die besmettingen in combinatie met de quarantaineregels leiden tot uitval van personeel. Alle maatregelen zijn terug te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/01/14/persconferentie-14-januari-2022 en in de infographic in de bijlage.

Wat betekent dit voor ons? 

 • De korpsdag mag ook weer binnendeks gehouden worden.
 • Er geldt geen eindtijd voor de korpsdag, maar blijf na afloop niet hangen. Bij einde van het programma gaat iedereen van boord. Overnachten aan boord mag dus nog steeds niet.
 • Mondkapjes zijn binnen en buiten verplicht vanaf 13 jaar, maar alleen als we weinig bewegen zoals bij de lessen of vergaderingen en we daarbij de anderhalve meter niet kunnen aanhouden.
 • Kadetten t/m 18 jaar hoeven geen coronatoegangsbewijs, de QR-code, te laten zien. Kader en vrijwilligers van 18 jaar en ouder die binnendeks moeten zijn voor activiteiten of kortstondig voor bijvoorbeeld het toilet of het halen/brengen van spullen, moeten dat wel. Bespreek wie de QR-codes scant met de CoronaCheck Scanner app. Sommige korpsen kiezen ervoor om hun kader en kadetten een zelftest te laten doen voordat zij aan boord stappen i.p.v. een QR-code te laten zien. Dat mag.
 • Kader en vrijwilligers van 18 jaar en ouder houden 1,5 meter afstand, tenzij dat echt niet kan.
 • Let op de hygiëne aan boord en bij het eten en drinken. Ventileer de binnenruimtes.
 • Er mag geklust worden aan bood. Vrijwilligers van 18 jaar en ouder dragen daarbij een mondkapje en houden anderhalve meter afstand tot elkaar, tenzij dat even echt niet kan.
 • Respecteer het als iemand graag afstand houdt of niet wil meedoen.

 En dan toch nog even de basismaatregelen die overal gelden:

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd/geboosterd bent;
 • is de test positief, dan heb je corona. Blijf thuis en uit de buurt van anderen, ook als die anderen gevaccineerd/geboosterd zijn;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • en natuurlijk: geef andere mensen geen hand, was/ontsmet je handen vaak en goed, hoest en nies in je elleboog, zorg binnen voor frisse lucht.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 19 December

Het kabinet heeft gisteravond een strenge lockdown aangekondigd. Die gaat in op zondag 19 december en duurt zeker tot en met vrijdag 14 januari 2022. Dit moet de snelle verspreiding van de omikronvariant vertragen, de zorg ontlasten en tijd kopen voor de boostercampagne. We moeten zoveel mogelijk thuis blijven, drukte vermijden en overal 1,5 meter afstand houden. Een enorme domper voor velen die de komende weken juist hadden gehoopt op veel klanten, bezoekers en verkoop. Ook voor ons een domper. Vanwege de kerstvakantie zouden er misschien minder korpsdagen zijn, maar de mogelijkheid om toch even met z’n allen binnendeks bij elkaar te komen, wat te klussen etc. zit er nu t/m 14 januari 2022 niet in.

Het kabinet heeft een lijst van maatregelen gegeven waaraan we ons moeten houden. Regels voor thuis, buiten, winkels, sporten, scholen. Ik zal ze hier niet herhalen. Je kunt ze vinden op onder andere deze website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-18-december-2021-in-eenvoudige-taal.

 • De huidige regels maken sommige dingen onmogelijk, maar niet alles. Wat kunnen we niet en wat kunnen we wel? Ook nu speelt leeftijd weer een rol.
 • Kadetten tot 18 jaar mogen buiten bij elkaar komen, plus het kader dat daarbij nodig is. Natuurlijk mag je binnen naar de WC en even wat spullen pakken of wegleggen. Om 17.00 is iedereen weer vertrokken. Overnachten aan boord mag dus niet.
 • Kadetten en kader van 18 jaar en ouder kunnen met maximaal 2 personen thuis of buiten aan bord komen voor een activiteit.
 • De korpsdag kan niet binnendeks gehouden worden. Ook klussen aan boord is niet mogelijk, tenzij de veiligheid van het schip dit nodig maakt. Dan geldt een maximum van 2 personen.
 • Omdat de activiteiten buiten plaatsvinden, hoeft niet iedereen meer een coronatoegangsbewijs, de QR-code, te laten zien. Kadetten t/m 18 jaar hoeven dat niet. Bij buitenactiviteiten hoeven het kader en vrijwilligers van 18 jaar en ouder dat ook niet. Als kader en vrijwilligers van 18 jaar en ouder echter even binnendeks moeten zijn, dan wordt geadviseerd hen de QR-code te laten zien. Bespreek wie de QR-codes scant met de CoronaCheck Scanner app. Sommige korpsen kiezen ervoor om hun kader en kadetten een zelftest te laten doen voordat zij aan boord stappen. Dat mag.
 • Omdat de activiteiten buiten plaatsvinden, hoef je geen mondkapje op. Kader en vrijwilligers van 18 jaar en ouder houden wel 1,5 meter afstand, tenzij dat echt niet kan.

De basisregels weer even op een rijtje:

 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd/geboosterd bent;
 • is de test positief, dan heb je corona. Blijf thuis en uit de buurt van anderen, ook als die anderen gevaccineerd/geboosterd zijn;
 • houd 1,5 meter afstand;
 • en natuurlijk: geef andere mensen geen hand, was je handen vaak en goed, hoest en nies in je elleboog, zorg thuis voor frisse lucht.

Met vriendelijke groet,
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Bart Escher

Update 1 December

Avondsluiting en strengere maatregelen overdag

Afgelopen vrijdag heeft het Kabinet, eerder dan gepland, een persconferentie gegeven. Vanwege de toenemende druk op de zorg zijn aanvullende coronamaatregelen afgekondigd die zondag 05.00 zijn ingegaan en die in ieder geval tot 19 december 2021 gelden. De maateregels zijn erop gericht om het aantal contacten per dag sterk te verminderen. Daarbij gaat het dagelijks leven overdag (school, werk, sport, korpsdagen etc.) door, maar wel met aanvullende regels. In de avond is bijna alles gesloten vanaf 17.00 tot 05.00.

De aangescherpte regels raken ons vooral op de momenten waarop we na 17.00 aan boord hadden willen zijn. Gelukkig kan de korpsdag doorgaan. Maar dan moeten we wel rekening houden met de maatregels.

Wat geldt er voor ons, uitgaande van de regels die het Kabinet heeft gesteld (ziehttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen):

 • Kadetten en kader van 18 jaar of ouder tonen hun QR-code bij aanvang van de korpsdag. Als alternatief is een zelftest ‘op de valreep’ mogelijk.
 • De korpsdag eindigt voor 17.00. Alle kadetten en kader moeten om 17:00 van boord zijn.
 • Ventileer de binnenruimtes waar bijeen gekomen wordt regelmatig, zet waar mogelijk partrijspoorten open en schakel de ventilatie aan.
 • Houdt kombuis, toiletten en locaties waar gegeten en gedronken wordt goed schoon. Zie toe op het regelmatig handenwassen/handen ontsmetten.
 • Geen mondkapje nodig bij activiteiten waarbij iedereen veel hen en weer loopt of rent. Maar zitten we binnen stil, dan is vanaf 13 jaar wel een mondkapje verplicht, tenzij het mogelijk is de 1,5 meter aan te houden.
 • Het is mogelijk om aan boord te klussen op andere dagen dan de korpsdagen. Vanaf 13 jaar is een mondkapje verplicht en om 17.00 moet iedereen weer van boord zijn.
 • Het is mogelijk om kandidaat leden mee te laten lopen met een korpsdag.

Het is belangrijk dat we contact houden met elkaar. Als je niet met het hele korps tegelijk aan boord kunnen zijn, kun je de korpsdag misschien in twee shifts plannen. Misschien dat sommige kaderleden of kadetten niet kunnen of willen meedoen of kiezen voor meer maatregels dan verplicht. Dat respecteren we. Houdt in ieder geval digitaal contact met elkaar als iemand besluit om tot 19 december niet naar het korps te komen.

De volgende persconferentie is gepland op 14 december. Misschien zijn dan de besmettingscijfers gezakt en is de zorg minder belast. Hopelijk kunnen we dan een gezellige Kerstkorpsdag plannen. Denk voor de zekerheid alvast na of en hoe je eventueel met de huidige regels een kerstmoment zou willen houden.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 


Update 4 November

Afgelopen dinsdag gaf het kabinet een persconferentie over corona. Terwijl we juist gewend raakten aan het afschalen van maatregels, heeft het kabinet nu besloten om een aantal maatregels aan te scherpen. Reden zijn de oplopende cijfers voor besmetting, ziekenhuisopname en IC opname. Die maatregels raken ons en de korpsdagen ook.

Om te beginnen wijst het kabinet nadrukkelijk op ons eigen gedrag en de basisregels. De basisregels op een rijtje:

 • blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent;
 • is de test positief, dan heb je corona. Blijf thuis en uit de buurt van anderen, ook als die anderen gevaccineerd zijn;
 • het is veiliger 1,5 meter afstand te houden;
 • en natuurlijk: geef andere mensen geen hand, was je handen vaak en goed, hoest en nies in je elleboog, zorg voor frisse lucht binnen en benedendeks.

We moeten meer gebruik maken van de QR-code check. Vanaf 18 jaar en ouder moeten kadetten, kader en vrijwilligers ook op korpsdagen verplicht hun QR-code laten checken bij binnen- en buitenactiviteiten. Dat vergt wat organisatie. Je moet een corona check app hebben en iemand moet hem scannen. Bespreek wie de QR-codes scant met de CoronaCheck Scanner app. Via internet kun je de check app en de scan app downloaden. Sommige korpsen kiezen ervoor om hun kader en kadetten een zelftest te laten doen voordat zij op een korpsdag aan boord stappen. Dat mag.

De regels voor het dragen van mondkapjes zijn aangescherpt. Maar omdat een korpsschip geen openbare ruimte is, is het dragen aan boord niet verplicht.

Er is geen maximum groepsgrootte. Laat dus gerust nieuwe leden en geïnteresseerden aan boord komen. Vanaf 18 jaar moeten zij wel hun QR-code laten checken. Houdt wel bij wie er op een korpsdag of klusdag aanwezig is.

Lokale en regionale korpsactiviteiten, zoals open dagen, Sinterklaas en kerstactiviteiten, zijn geen evenement en kunnen doorgaan. Natuurlijk wel weer rekening houdend met de basismaatregels en de corona check vanaf 18 jaar.

Vandaag heeft het HB gesproken met het NOVA College over het bezoek op 20 november. Zoals het er nu naar uitziet, gaat het bezoek door.

Alle maatregels kun je vinden op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/02/besmettingen-moeten-omlaag-passende-maatregelen-nodig. Door ons aan deze maatregels te houden dragen wij bij de coronabesmetting tegen te gaan. Dat is belangrijk voor de zorg, de horeca en ondernemers. Dat is ook belangrijk voor het Zeekadetkorps Nederland zodat we elkaar kunnen blijven zien tijdens de korpsdagen en anderen kunnen laten zien wie we zijn en wat we doen.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 28 september

Per zaterdag 25 september zijn veel coronamaatregels ingetrokken. Dat geeft veel mensen, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om de werkzaamheden met minder belemmeringen op te pakken. Maar er blijven nog wel en paar maatregels bestaan voor het openbaar vervoer, de horeca en evenementen. Dat maakt het misschien onoverzichtelijk en daarom leek het mij goed om vanuit het Hoofdbestuur aan te geven wat de huidige regels betekenen voor het Zeekadetkorps Nederland.

De druk op de zorg neemt verder af en er zijn al veel mensen gevaccineerd. Maar Corona is niet weg! Je kunt nog steeds iemand besmetten of besmet raken. Daarom gelde de basismaatregels nog steeds:

 • Was vaak je handen, nies in je elleboog, schudt geen handen.
 • Geef elkaar ruimte ook al is de 1,5 meter vervallen. Sommige mensen willen afstand houden; dat respecteren we.
 • Ventileer binnenruimten
 • Mondkapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer en in de taxi.
 • Klachten? Blijft thuis.

De korpsdagen en klusdagen kunnen weer doorgaan voor iedereen. Er is geen leeftijdsgrens. Ouders kunnen langskomen. We kunnen weer gerichter nieuwe leden werven. Houdt wel bij wie er aan boord zijn geweest. Mocht blijken dat iemand besmet is, dan kun je de anderen waarschuwen. Voor de kampen gelden geen extra maatregels. Wel de binnenruimten goed blijven ventileren.

Onze korpsdagen, kampen en bijeenkomsten vallen niet onder evenementen en ook niet onder horeca. Wij vragen dus geen corona toegangsbewijs. Grote landelijke Zeekadetevenementen moeten mogelijk als evenement worden beschouwd. Het Hoofdbestuur zal dit per evenement aangeven.

Het is nu een stuk normaler, maar het is nog niet helemaal normaal. Ik hoop toch dat jullie je werk, opleiding, school en Zeekadetkorps weer hebben kunnen oppakken ‘als vroeger’. Ik wens jullie fijne korpsdagen, een fijn kamp voor wie op kamp gaat en veel nieuwe leden.

Met vriendelijke groet,
Bart Escher, voorzitter ZKKNL


Update 12 Juli

Het aantal besmettingen per dag nam zo snel toe dat het kabinet een aantal versoepelingen heeft moeten intrekken. Al gelijk vanaf de dag na de persconferentie gingen de meeste nieuwe regels in. Het belangrijkste is dat het coronatoegangsbewijs nu maar 24 uur geldig is en dat kadetten van 18 en ouder de 1,5 meter moeten aanhouden ook in geval van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte besmetting.

We kunnen nog steeds lokaal of regionaal op zomerkamp. Dat kan omdat een zomerkamp geen evenement is. Het is een lange activiteit binnen de sport- en jeugdwerksector met een geringe groepsomvang. Wel is het kampprotocol is iets aangepast. Het nieuwe protocol vind je in de bijlage bij dit bericht. Organisatoren van kampen worden gevraagd zich goed aan het protocol te houden. Wat is er veranderd:

 • Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat het loslaten van de 1,5 meterregel niet mogelijk is, ook niet met een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte besmetting. Binnen de kampbubbel geldt voor hen onderling de 1,5 meterregel, behalve tijdens sport- en spelactiviteiten waar dat niet mogelijk is.
 • De gezondheidscheck is altijd leidend. Die check moet dus iedereen doen, zowel deelnemers als begeleiders, in alle leeftijden.
 • Het ‘coronatoegangsbewijs’ kan niet meer gebruikt worden voor kampen.

De aangescherpte regels zijn een teleurstelling voor restaurants, cafés, evenementenbureaus en iedereen die hoopte dat ‘het’ weer mocht. Ik hoop van harte dat verdere aanscherping niet nodig wordt en dat het buitenland ons niet op rood zet. Hoe dan ook kunnen wij op zomerkamp.

Ik wil jullie nogmaals een hele fijne vakantie en een fijn zomerkamp toewensen. Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

20210709_protocol-op-kamp_3.0


Update 26 juni

Zaterdag 26 juni is stap 4 van het openingsplan ingegaan. Of beter gezegd, stap 4+ want er is nog meer versoepeld dan eerst gepland. Een mooie stap voor de horeca, voor bepaalde evenementen en voor ons. Er mag veel, maar niet alles. Het virus is immers niet weg. Volg de maatregelen om besmettingen te voorkomen. 18-plussers moeten nog 1,5 meter afstand houden, tenzij dat bij een bepaalde activiteit niet kan. 18-plussers hoeven onderling geen afstand te houden als zij allemaal de corona check app gebruiken. Die app vind je op https://coronacheck.nl/nl/. Bij aankomst aan boord, korpsdagen en klusdagen, moeten we een gezondheidscheck doen en bijhouden wie er aan boord is geweest die dag. Wat was ook alweer de gezondheidscheck? In de bijlage vind je de RIVM check. O ja, de basisregels:

 • Hygiëne blijft belangrijk.
 • Was regelmatig je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona

Behalve de korpsdagen kunnen ook de zomerkampen doorgaan. Een landelijk zomerkamp zit er dit jaar helaas niet in; dat was met alle onzekerheden niet meer te organiseren. En dat in ons jubileumjaar dat op 15 oktober 2020 startte met de 65e verjaardag van het ZKKNL en doorloopt t/m 16 oktober 2021. Een jaar waarin alle korpsen een feesttaart hebben aangesneden en waarin op ludieke wijze de jubileumvlag kon worden gehesen. De uitslag van deze wedstrijd volgt spoedig nu de filmpjes van de korpsen die hieraan meededen binnen zijn.

De versoepeling maakt het ook mogelijk om onze landelijke sponsors, ambassadeurs en vrienden op 4 september te bedanken tijdens de relatiedag op de HISWA te water in Lelystad. Tegelijk zijn we ook aanwezig op de Wereld Havendagen in Rotterdam waar we dankzij de Koninklijke marine een mooie plek in het programma aan de Parkkade hebben.

Op 16 oktober vieren we waarschijnlijk ons jubileum met alle kadetten en kader onder elkaar. Daarover binnenkort meer.

Gelukkig is een zomerkamp met je eigen korps of met een paar korpsen wel mogelijk als we ons aan het kampprotocol houden. Dit protocol kun je downloaden via https://www.wegaanopzomerkamp.nl.. Ook is er een factsheet met wat te doen voorafgaand en tijdens het kamp. Dat valt best mee als je het vergelijkt met afgelopen maanden, dus er is voldoende gelegenheid voor plezier op en rond het water.

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en een fijn zomerkamp. Tot ziens

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


Update 1 juni

In de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan om per 5 juni Stap 3 van het Openingsplan in te laten gaan. Nu er meer mensen zijn gevaccineerd en de ziekenhuisopnames als gevolg van corona afnemen, is dit mogelijk als de huidige trend zich voortzet. Stap 3 betekent dat een aantal maatregelen wordt versoepeld of aangepast. Voor ons zijn de versoepelingen of aanpassingen van belang voor de opening van publiek toegankelijke locaties, sporten, en recreatie. In de bijlage vind je Stap 3 in een plaatje van het hele openingsplan. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/28/openingsplan-scenario-naar-heropening-samenleving).

Eindelijk meer lucht voor de horeca, sportscholen, bioscopen, zaalverhuurders, etc. Maar dat betekent niet dat alles terug is bij het oude. In alle gevallen blijven de basisregels van kracht: was vaak en goed je handen, houd afstand, vermijd drukte, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. En verder moet je reserveren en registreren, mag je maar met een beperkte groep ergens binnen zijn, maakt het uit of je ouder dan 17 jaar bent, zijn er gescheiden looproutes, zijn er hygiënemaatregelen enzovoorts. En niet te vergeten: elke dag raken nog mensen besmet. Het is nu alleen hanteerbaarder voor de zorg.

Wat betekent dit nu voor ons?
De versoepeling per 5 juni betekent ook dat wij meer kunnen doen. Opkomsten binnen en buiten zijn mogelijk. Kadetten t/m 17 hoeven geen afstand te houden. T/m 50 personen kunnen we ook binnenboord bij elkaar zijn. We kunnen weer korpsdagen houden met iedereen, waarbij kadetten en kader ouder dan 18 jaar wel 1,5 meter afstand moeten houden tenzij het niet anders kan. Vrijwilligers kunnen op 1,5 meter klussen (NL Doet).

Maar ook: registreer wie aanwezig is, ouder dan 17 jaar houdt 1,5 meter afstand, spreidt als nodig de korpsdag over de leeftijdsgroepen, evenementen beperkt en met mondkapje en onderlinge afstand, en houdt je aan de basisregels.

Met slagen om de arm gaf het kabinet ook een doorkijk naar wat misschien na 30 juni mogelijk is als de cijfers verder dalen. Evenementen mogen groter, maar tot 1 september alleen met mondkapje en onderlinge afstand. Dat raakt het landelijk ZOKA. Kun je zo een landelijk ZOKA houden? Ook blijkt uit de enquête onder de korpsen dat we wel een landelijk ZOKA willen, maar dat we verwachten dat het lastig of moeilijk wordt. Wil men ons de ruimte bieden met z’n allen ergens af te meren of groepsgewijs iets te bezoeken? Op dit moment ziet dit er nog niet goed uit. In ieder geval heeft de Koninklijke Marine al aangegeven het ZOKA om operationele redenen dit jaar niet te kunnen ondersteunen.

Alles bij elkaar is dat geen goede basis voor een landelijk ZOKA. Ik vind dat ontzettend jammer. Maar we kunnen dit jaar wel lokaal of regionaal op kamp. Ik hoop dan ook dat het de korpsen lukt die kans te pakken: een eigen ZOKA of zelfs een regionaal ZOKA. Ik hoop dan dat het ook lukt om met z’n allen, zij het op afstand, tegelijk stil te staan bij ons 65(+1) jarig jubileum en daar iets feestelijks voor te organiseren. We zullen dat donderdag in de Commandantenvergadering bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Openingsplan scenario naar heropening samenleving (pdf opent in niet tabblad)

 


Update 21 april

Op 20 april gaf het kabinet weer een persconferentie. Dit keer met een versoepeling van de maatregelen. Dat klinkt hoopvol. Het geeft zicht op een voorzichtige verbetering voor de vele ondernemers en medewerkers die getroffen zijn door de maatregelen. Het geeft ook zicht op mogelijkheden voor het Zeekadetkorps Nederland. Maar ook nu is de versoepeling weer afhankelijk van de cijfers en de druk op de zorg.

Maar ik wil in dit bericht eerst even ingaan op de uitkomst van het overleg over het organiseren van kampen. Daarna op de persconferentie.

Afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties gesproken met het Ministerie van VWS en de NCTV over het organiseren van kampen. Afgesproken is dat dit binnen de huidige wetgeving per onmiddellijk mogelijk is. Gelet op eventuele voorbereiding is het in de praktijk mogelijk om met de start van de meivakantie voor jongeren t/m 17 jaar weer overnachtingen en kampen te organiseren. Reden is dat het Ministerie van VWS en de NCTV er mee instemt dat al je binnenopkomsten mag organiseren en dat als gevolg daarvan het ook mogelijk is je met kampen/overnachtingen binnen of aan boord te slapen. Doe activiteiten zoveel mogelijk buiten. Het is nog niet mogelijk om met meerdere korpsen een kamp in de meivakantie te organiseren. Tijdens het kamp geldt het kampprotocol. Deze is te vinden in de bijlage of op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/03/24/protocol-samen-op-kamp-2021-versie-24-3-2021.pdf.

Hoewel dit kansen biedt, realiseer ik mij dat dit voor de kadetten van 18+ nog geen verbetering geeft. Voor hen is een kamp wel mogelijk, maar alleen met huisgenoten of gezelschappen van maximaal 2 personen.

Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen alle gemeentes een toelichting per brief. Deze is mede namens het Zeekadetkorps Nederland geschreven. Zie bijlage of https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/04/14/brief-zomerkampen-en-corona—wethouders-jeugd-def.pdfDeel deze brief proactief met de gemeente.  

COVID-19 is zeker nog niet voorbij en we zitten nog steeds in een lockdown. Ga daarom verantwoord om met de mogelijkheden die er zijn. Volgt het kampprotocol. Doe de activiteiten zoveel mogelijk buiten en alleen met het eigen korps. Organiseer activiteiten op en rond het korpsschip, eigen terrein of op openbare plekken (zoals het op en rond het water), maar vermijd drukte. Zorg ook voor een plan B, voor het geval dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Zolang de lockdown duurt is het niet mogelijk om ook met de 18-plussers activiteiten te organiseren.

Als bijlage vind je ook het openingsplan dat 13 april tijdens de persconferentie genoemd is. In zes stappen wordt steeds meer mogelijk. Ik hoop met de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties dat vanaf stap 3 of 4 weer opkomsten met het hele korps mogelijk worden. Vanaf stap 4 of 5 zouden dan weer kampen met het hele korps georganiseerd kunnen worden. Vanaf stap 5 misschien ook een landelijk zomerkamp. Maar let op: de data in het openingsplan zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en kunnen schuiven.

In de persconferentie van 20 april bevestigde het kabinet deze aanpak. Het kabinet volgt de eerste stap in dat plan en hopelijk maken de cijfers het mogelijk ook de volgende stappen te volgen. Per 28 april eindigt de avondklok om 04.30, mag thuisbezoek van 1 naar 2 personen, gaan terrassen open tussen 12.00 en 18.00, kunnen we winkelen zonder afspraak, etc. Voor alle versoepelingen en de regels die daarbij horen zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok. Het is niet zonder risico’s. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En (vrijwillig) vaccineren zodra dit kan. Daarmee drukken we samen de besmettingscijfers en maken we de kans op de volgende stappen mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 

 


Update 26 maart

De afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen een onderzoek uitgezet onder groepen die vorig jaar op kamp geweest zijn met het protocol om hun ervaringen te horen. Daarmee is het zomerkamp protocol 2020 inhoudelijk op een paar punten veranderd, vooral om beter aan te sluiten bij de inzichten van nu. Verder is het protocol korter en duidelijker geworden en is gekozen voor 1 protocol waarin we aangeven waar de eventuele leeftijdsverschillen een rol spelen. Een versoepeling is het verplichte aantal toiletten voor degenen die een kamp aan de wal houden. Dat scheelt kosten, maar natuurlijk niet voor de korpsen die met hun schip op kamp gaan.

Het concept protocol is besproken met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, met het Nederlands Jeugd Instituut en met het RIVM en hun opmerkingen zijn verwerkt. De laatste versie van het protocol is te zien op https://samenopkamp.nl/. Je ziet dat het nu breder is dan alleen de zomerkampen!  De resultaten van het onderzoek staan ook op die site. Hoewel het ZKKNL nog niet is opgenomen in de rij van de logo’s, zijn we wel bij de enquête betrokken.

Het is met de huidige maatregelen nog niet mogelijk om met kinderen en jongeren te overnachten. Dat raakt de Paaskampen. Niettemin wilden we de inhoud van het protocol vast delen, zodat vrijwilligers er rekening mee kunnen houden. Het protocol is vandaag naar het ministerie van VWS gestuurd met het verzoek dit te agenderen bij het OMT met twee vragen:

 • Wanneer zijn kampen mogelijk, want ze zijn erg belangrijk voor het welzijn van onze jeugd
 • Is het protocol afdoende of zijn, mogelijk voor de korte termijn, extra maatregelen nodig. 

We hopen dat er met de volgende persconferentie van het kabinet meer duidelijkheid komt. Hopelijk kunnen kampen in de meivakantie op enige manier toch doorgaan.

Via deze mail wil het hoofdbestuur ZKKNL laten weten dat er een concept protocol is. Vooruitlopen op de uitspraak van VWS en OMT adviseert het hoofdbestuur van het ZKKNL dit protocol te volgen. Vanwege de overnachtingen en de, gelet op het weer, verwachte binnenactiviteiten, zijn kampen op dit moment nog niet mogelijk. Het protocol kan, afhankelijk van de ontwikkelingen, aangepast worden. Hou die slag dus om de arm. Zo gauw we meer weten, laten we het weten. 

 Meer info op:

Samenopkamp.nl – Protocol voor veilige vakantiekampen – Samen op kamp

Vakantiekampen voor kinderen en jongeren zijn in 2021 aangepast mogelijk. Het kampprotocol helpt organisatoren, jeugddeelnemers, verhuurders en begeleiders de juiste maatregelen te treffen voor een veilig kamp in tijden van het coronavirus (covid-19).

samenopkamp.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 


Update 27 februari

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen per 3 maart. Hoewel een derde golf onvermijdelijk lijkt, heeft het kabinet aangekondigd beperkt en weloverwogen iets meer risico te nemen. Slechts een klein beetje, want het aantal besmettingen neemt ondanks alles wat toe en de druk op de zorg blijft groot. Aanvankelijk veerde ik op toen ik hoorde dat de mensen t/m 26 jaar vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten mogen sporten met het eigen team op sportaccommodaties. Dan zou dat ook gelden voor de jeugd tot 27 die georganiseerde jeugdactiviteiten in ander verenigingsverband willen doen. Maar deze keer gaat die vlieger niet op. Om dat in te zien moesten de landelijk samenwerkende jeugdverenigingen duiken in de ‘wijzigingsregeling maatregelen COVID-19’ die na afloop van de persconferentie uitkwam. Daar staat dat dit nadrukkelijk en alleen geldt voor de sport. Per 3 maart staat het ook zo in de tijdelijke wet, te vinden via https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416. Ik zei vorige keer al: het wordt er niet makkelijker op.

Er komt dus jammer genoeg nog geen extra ruimte voor Zeekadetten en kader van 18 tot 27 jaar. Er verandert voor ons niets t.o.v. de vorige persconferentie. De extra uitzondering voor buitenactiviteiten in teamverband van 18 tot 27 jaar geldt nadrukkelijk alleen voor sportverenigingen. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk.

Omgekeerd blijft het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden, als het korpsschip het toestaat. Voor ons blijft gelden:

 • Voor georganiseerde jeugdactiviteiten, zoals korpsdagen, is er voor kinderen t/m 17 jaar binnen- en buiten geen groepsgrootte van max. 2 personen. Vanaf 18 jaar geldt die groepsgrootte wel. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Het risiconiveau blijft ‘zeer ernstig’. De lockdown  blijft van kracht en de avondklok blijft tenminste tot en met 15 maart 04.30 uur van kracht. En ondanks de kleine versoepeling blijft het niet makkelijk. Maar met creativiteit en goed plannen is het best mogelijk iets samen te doen, afhankelijk van het schip en het weer. En als het aan boord niet kan, kan het misschien op een andere locatie. Want we willen contact houden, zoveel mogelijk de draad oppakken en uit de sleur. Hopelijk lukt dat. Succes!

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 5 februari

Met de persconferentie van 2 februari meldde het Kabinet dat het aantal besmettingen per dag afneemt, maar ook dat nieuwe varianten van het coronavirus besmettelijker zijn en mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe golf. De avondklok blijft bestaan t/m 10 februari 04:30 uur.Misschien nog langer op basis van een nieuw OMT-advies. De huidige lockdown blijft bestaan tot in ieder geval 2 maart. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen er daarna nodig zijn. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Een opluchting voor vele ouders. Maar nog steeds moeten scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Het gaat dus nog niet zo veel beter. Het risiconiveau is ‘zeer ernstig’. Op de routekaart zitten we in de rechter kolom (zie de link). Maar op de routekaart is voor maatschappelijke jeugdverenigingen zoals het Zeekadetkorps een kleine, maar o zo belangrijke aanpassing doorgevoerd: de jeugdactiviteiten zijn nu eindelijk samen met de sport opgenomen. Met dank aan de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen. Daarmee wordt erkend dat niet alleen sport, maar ook andere jeugdactiviteiten belangrijk zijn voor de jeugd. Dat maakt ook duidelijker welke maatregelen voor ons gelden:

 • Sportbeoefening binnen- en buitensportlocaties alleen op 1,5m afstand en groepsgrootte van max. 2 personen (geen wedstrijden, geen groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, voor georganiseerde jeugdactiviteiten, topsporters en topsportcompetities. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

Wat betekent dit voor onze korpsdagen? Een korpsdag is een georganiseerde jeugdactiviteit. Kadetten t/m 17 jaar en kader die de korpsdag organiseert of begeleidt zijn dus uitgezonderd van de maximale groepsomvang. Kadetten en kader vanaf 18 jaar moeten zich wel aan de veilige afstand (kunnen) houden: 1,5 meter onderling en 1,5 m tot kadetten vanaf 13 jaar.

Het is dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar als de locatie dat toestaat. Mogelijk geeft kortere opkomsten dan normaal in combinatie met het splitsen in leeftijd en/of tijd nog wat meer ruimte. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk. Omdat een korpsschip geen publieke ruimte is, is een mondkapje niet verplicht.

Behalve van de mogelijkheden van het korpsschip is de mogelijkheid voor een korpsdag dus ook afhankelijk van de kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden. Ben je bereid je aan de regels te houden? Staat je gezondheid of de situatie thuis toe naar een korpsdag te komen? Het kan dus zijn dat een kadet of kaderlid niet kan komen. Dat respecteren we.

Met mitsen en maren en met een goede planning is het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en het kader die die korpsdag organiseert of begeleidt.

MAAR kom niet naar een korpsdag als je een van de vragen uit de gezondheidscheck met JA beantwoordt (zie onder deze tekst): 

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur (hoesten, verkoudheidklachten, verhoging (tot 38 graden) of koorts (hoger dan 38 graden), benauwdheid, reuk/smaak verlies)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Het is niet leuk en het is niet makkelijk. Maar er is wel iets mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden van het korpsschip om je aan de regels te houden. Dat vergt nadenken en plannen. En als het lukt, dan hebben we weer een fantastische paar uur aan boord en onder elkaar. En als het niet lukt, dan respecteren we dat en zoeken we andere mogelijkheden elkaar te ‘zien’ en te spreken.

Houd in ieder geval contact met elkaar. Zoek elkaar op; life als het kan, virtueel als life niet kan. Vraag elkaar hoe het gaat, wat we voor elkaar kunnen doen. Als Zeekadet doen we dat.

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Routekaart

 


 

Update 15 januari

Wat laat maar nog net voor half januari wil ik jullie allemaal de beste wensen geven voor een gelukkig en gezond 2021!

Vorig jaar zou ik het bij deze wens hebben gelaten. Nu niet, want 2021 start even vreemd als 2020 eindigde: met corona en alle maatregelen daar omheen. En dat zijn er heel wat hebben we op 12 januari jl. gehoord. Nog 3 weken langer in lockdown. Nog 3 weken langer geen korpsdagen Ik had mij een ander begin van een ‘gelukkig 2021’ voorgesteld.

Ondanks de maatregelen zakken de cijfers niet veel en blijven ze veel te hoog. Het virus verandert en we weten niet wat de Britse variant voor gevolgen heeft. Ierse of Londense tafrelen willen iedereen voorkomen. Daarom worden we gevraagd vol te houden, moeten we volhouden. Met de verlengde lockdown is het de bedoeling om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Dus blijft de horeca en vele winkels dicht, blijven scholen in het voortgezet onderwijs dicht, werken we nog langer thuis, dragen we langer dat mondkapje. Het kabinet kijkt wat er kan en ook wat er misschien nog meer moet. Misschien een avondklok? Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is. Verschrikkelijk voor de mensen en bedrijven die het water al aan de lippen hebben staan. Hopelijk gaat het in februari zoveel beter dat we elkaar op korpsdagen weer eens life kunnen zien in plaats van op een schermpje. Tot dan gelden de strenge maatregelen, zoals:

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder.
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Winkels gesloten (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen), niet naar de kapper, bioscoop, geen sportschool, enzovoorts, enzovoorts.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

En wat thuis geldt, geldt ook aan boord van onze korpsschepen.

Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown en in het infogram.

Ik wil jullie dan tenminste een gezond 2021 toewensen. Houd vol en blijf gezond!


Met vriendelijke groet,
Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps NederlandUpdate 14 december 2020

Zorgen om de Zorg.

De cijfers over de toename van de coronabesmetting stijgen al enige tijd snel. Misschien omdat we meer testen. Maar ook dan is het een feit: de besmetting neemt snel toe. We moeten ons zorgen maken om de Zorg. De zorg voor mensen die vanwege corona of vanwege andere klachten medische zorg nodig hebben. Tegelijk stijgt ook de zorg om mensen die als gevolg van de besmetting andere zorgen hebben, bijvoorbeeld over hun bedrijf, winkel of baan. Daarom moeten we een stap terug doen.

Morgen gaan de niet-essentiële winkels dicht, woensdag de scholen. Dus ook wij gaan dicht tot dinsdag 19 januari 2021.

In deze tijd van het jaar willen we samen terugkijken naar 2020 en samen vooruitkijken naar 2021. Dat kan nu niet in één ruimte met de hele familie of met alle Zeekadetvrienden. Ook buiten kunnen we niet allemaal bij elkaar komen. Hopelijk kunnen wij na die dinsdag 19 januari weer de korpsdag houden. We horen daarover meer uiterlijk 12 januari. Ik vind het erg jammer voor alle eindejaar acties die we in gedachte hebben. Die moeten opschuiven. De deadline voor de actie Jubileumvlag hijsen was al verschoven naar 30 januari 2021.

We gaan niet op slot. We houden digitaal contact. En ook met de nieuwe maatregelen is er gelegenheid om markante mensen te betrekken bij de Jubileum Vlaghijsactie en er een originele gebeurtenis van te maken.

Ik wens jullie ondanks alles fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Bart Escher

Vereniging Zeekadetkorps Nederland
Voorzitter


Hieronder via de knop naar de eerdere mededelingen