Update 28 september

Per zaterdag 25 september zijn veel coronamaatregels ingetrokken. Dat geeft veel mensen, organisaties en bedrijven de mogelijkheid om de werkzaamheden met minder belemmeringen op te pakken. Maar er blijven nog wel en paar maatregels bestaan voor het openbaar vervoer, de horeca en evenementen. Dat maakt het misschien onoverzichtelijk en daarom leek het mij goed om vanuit het Hoofdbestuur aan te geven wat de huidige regels betekenen voor het Zeekadetkorps Nederland.

De druk op de zorg neemt verder af en er zijn al veel mensen gevaccineerd. Maar Corona is niet weg! Je kunt nog steeds iemand besmetten of besmet raken. Daarom gelde de basismaatregels nog steeds:

 • Was vaak je handen, nies in je elleboog, schudt geen handen.
 • Geef elkaar ruimte ook al is de 1,5 meter vervallen. Sommige mensen willen afstand houden; dat respecteren we.
 • Ventileer binnenruimten
 • Mondkapjes alleen verplicht in het openbaar vervoer en in de taxi.
 • Klachten? Blijft thuis.

De korpsdagen en klusdagen kunnen weer doorgaan voor iedereen. Er is geen leeftijdsgrens. Ouders kunnen langskomen. We kunnen weer gerichter nieuwe leden werven. Houdt wel bij wie er aan boord zijn geweest. Mocht blijken dat iemand besmet is, dan kun je de anderen waarschuwen. Voor de kampen gelden geen extra maatregels. Wel de binnenruimten goed blijven ventileren.

Onze korpsdagen, kampen en bijeenkomsten vallen niet onder evenementen en ook niet onder horeca. Wij vragen dus geen corona toegangsbewijs. Grote landelijke Zeekadetevenementen moeten mogelijk als evenement worden beschouwd. Het Hoofdbestuur zal dit per evenement aangeven.

Het is nu een stuk normaler, maar het is nog niet helemaal normaal. Ik hoop toch dat jullie je werk, opleiding, school en Zeekadetkorps weer hebben kunnen oppakken ‘als vroeger’. Ik wens jullie fijne korpsdagen, een fijn kamp voor wie op kamp gaat en veel nieuwe leden.

Met vriendelijke groet,
Bart Escher, voorzitter ZKKNL


Update 12 Juli

Het aantal besmettingen per dag nam zo snel toe dat het kabinet een aantal versoepelingen heeft moeten intrekken. Al gelijk vanaf de dag na de persconferentie gingen de meeste nieuwe regels in. Het belangrijkste is dat het coronatoegangsbewijs nu maar 24 uur geldig is en dat kadetten van 18 en ouder de 1,5 meter moeten aanhouden ook in geval van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte besmetting.

We kunnen nog steeds lokaal of regionaal op zomerkamp. Dat kan omdat een zomerkamp geen evenement is. Het is een lange activiteit binnen de sport- en jeugdwerksector met een geringe groepsomvang. Wel is het kampprotocol is iets aangepast. Het nieuwe protocol vind je in de bijlage bij dit bericht. Organisatoren van kampen worden gevraagd zich goed aan het protocol te houden. Wat is er veranderd:

 • Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt dat het loslaten van de 1,5 meterregel niet mogelijk is, ook niet met een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte besmetting. Binnen de kampbubbel geldt voor hen onderling de 1,5 meterregel, behalve tijdens sport- en spelactiviteiten waar dat niet mogelijk is.
 • De gezondheidscheck is altijd leidend. Die check moet dus iedereen doen, zowel deelnemers als begeleiders, in alle leeftijden.
 • Het ‘coronatoegangsbewijs’ kan niet meer gebruikt worden voor kampen.

De aangescherpte regels zijn een teleurstelling voor restaurants, cafés, evenementenbureaus en iedereen die hoopte dat ‘het’ weer mocht. Ik hoop van harte dat verdere aanscherping niet nodig wordt en dat het buitenland ons niet op rood zet. Hoe dan ook kunnen wij op zomerkamp.

Ik wil jullie nogmaals een hele fijne vakantie en een fijn zomerkamp toewensen. Tot ziens!

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

20210709_protocol-op-kamp_3.0


Update 26 juni

Zaterdag 26 juni is stap 4 van het openingsplan ingegaan. Of beter gezegd, stap 4+ want er is nog meer versoepeld dan eerst gepland. Een mooie stap voor de horeca, voor bepaalde evenementen en voor ons. Er mag veel, maar niet alles. Het virus is immers niet weg. Volg de maatregelen om besmettingen te voorkomen. 18-plussers moeten nog 1,5 meter afstand houden, tenzij dat bij een bepaalde activiteit niet kan. 18-plussers hoeven onderling geen afstand te houden als zij allemaal de corona check app gebruiken. Die app vind je op https://coronacheck.nl/nl/. Bij aankomst aan boord, korpsdagen en klusdagen, moeten we een gezondheidscheck doen en bijhouden wie er aan boord is geweest die dag. Wat was ook alweer de gezondheidscheck? In de bijlage vind je de RIVM check. O ja, de basisregels:

 • Hygiëne blijft belangrijk.
 • Was regelmatig je handen.
 • Nies en hoest in je elleboog.

Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona

Behalve de korpsdagen kunnen ook de zomerkampen doorgaan. Een landelijk zomerkamp zit er dit jaar helaas niet in; dat was met alle onzekerheden niet meer te organiseren. En dat in ons jubileumjaar dat op 15 oktober 2020 startte met de 65e verjaardag van het ZKKNL en doorloopt t/m 16 oktober 2021. Een jaar waarin alle korpsen een feesttaart hebben aangesneden en waarin op ludieke wijze de jubileumvlag kon worden gehesen. De uitslag van deze wedstrijd volgt spoedig nu de filmpjes van de korpsen die hieraan meededen binnen zijn.

De versoepeling maakt het ook mogelijk om onze landelijke sponsors, ambassadeurs en vrienden op 4 september te bedanken tijdens de relatiedag op de HISWA te water in Lelystad. Tegelijk zijn we ook aanwezig op de Wereld Havendagen in Rotterdam waar we dankzij de Koninklijke marine een mooie plek in het programma aan de Parkkade hebben.

Op 16 oktober vieren we waarschijnlijk ons jubileum met alle kadetten en kader onder elkaar. Daarover binnenkort meer.

Gelukkig is een zomerkamp met je eigen korps of met een paar korpsen wel mogelijk als we ons aan het kampprotocol houden. Dit protocol kun je downloaden via https://www.wegaanopzomerkamp.nl.. Ook is er een factsheet met wat te doen voorafgaand en tijdens het kamp. Dat valt best mee als je het vergelijkt met afgelopen maanden, dus er is voldoende gelegenheid voor plezier op en rond het water.

Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en een fijn zomerkamp. Tot ziens

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


Update 1 juni

In de persconferentie van afgelopen vrijdag kondigde het kabinet aan om per 5 juni Stap 3 van het Openingsplan in te laten gaan. Nu er meer mensen zijn gevaccineerd en de ziekenhuisopnames als gevolg van corona afnemen, is dit mogelijk als de huidige trend zich voortzet. Stap 3 betekent dat een aantal maatregelen wordt versoepeld of aangepast. Voor ons zijn de versoepelingen of aanpassingen van belang voor de opening van publiek toegankelijke locaties, sporten, en recreatie. In de bijlage vind je Stap 3 in een plaatje van het hele openingsplan. (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/05/28/openingsplan-scenario-naar-heropening-samenleving).

Eindelijk meer lucht voor de horeca, sportscholen, bioscopen, zaalverhuurders, etc. Maar dat betekent niet dat alles terug is bij het oude. In alle gevallen blijven de basisregels van kracht: was vaak en goed je handen, houd afstand, vermijd drukte, blijf thuis bij klachten en laat je direct testen. En verder moet je reserveren en registreren, mag je maar met een beperkte groep ergens binnen zijn, maakt het uit of je ouder dan 17 jaar bent, zijn er gescheiden looproutes, zijn er hygiënemaatregelen enzovoorts. En niet te vergeten: elke dag raken nog mensen besmet. Het is nu alleen hanteerbaarder voor de zorg.

Wat betekent dit nu voor ons?
De versoepeling per 5 juni betekent ook dat wij meer kunnen doen. Opkomsten binnen en buiten zijn mogelijk. Kadetten t/m 17 hoeven geen afstand te houden. T/m 50 personen kunnen we ook binnenboord bij elkaar zijn. We kunnen weer korpsdagen houden met iedereen, waarbij kadetten en kader ouder dan 18 jaar wel 1,5 meter afstand moeten houden tenzij het niet anders kan. Vrijwilligers kunnen op 1,5 meter klussen (NL Doet).

Maar ook: registreer wie aanwezig is, ouder dan 17 jaar houdt 1,5 meter afstand, spreidt als nodig de korpsdag over de leeftijdsgroepen, evenementen beperkt en met mondkapje en onderlinge afstand, en houdt je aan de basisregels.

Met slagen om de arm gaf het kabinet ook een doorkijk naar wat misschien na 30 juni mogelijk is als de cijfers verder dalen. Evenementen mogen groter, maar tot 1 september alleen met mondkapje en onderlinge afstand. Dat raakt het landelijk ZOKA. Kun je zo een landelijk ZOKA houden? Ook blijkt uit de enquête onder de korpsen dat we wel een landelijk ZOKA willen, maar dat we verwachten dat het lastig of moeilijk wordt. Wil men ons de ruimte bieden met z’n allen ergens af te meren of groepsgewijs iets te bezoeken? Op dit moment ziet dit er nog niet goed uit. In ieder geval heeft de Koninklijke Marine al aangegeven het ZOKA om operationele redenen dit jaar niet te kunnen ondersteunen.

Alles bij elkaar is dat geen goede basis voor een landelijk ZOKA. Ik vind dat ontzettend jammer. Maar we kunnen dit jaar wel lokaal of regionaal op kamp. Ik hoop dan ook dat het de korpsen lukt die kans te pakken: een eigen ZOKA of zelfs een regionaal ZOKA. Ik hoop dan dat het ook lukt om met z’n allen, zij het op afstand, tegelijk stil te staan bij ons 65(+1) jarig jubileum en daar iets feestelijks voor te organiseren. We zullen dat donderdag in de Commandantenvergadering bespreken.

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Openingsplan scenario naar heropening samenleving (pdf opent in niet tabblad)

 


Update 21 april

Op 20 april gaf het kabinet weer een persconferentie. Dit keer met een versoepeling van de maatregelen. Dat klinkt hoopvol. Het geeft zicht op een voorzichtige verbetering voor de vele ondernemers en medewerkers die getroffen zijn door de maatregelen. Het geeft ook zicht op mogelijkheden voor het Zeekadetkorps Nederland. Maar ook nu is de versoepeling weer afhankelijk van de cijfers en de druk op de zorg.

Maar ik wil in dit bericht eerst even ingaan op de uitkomst van het overleg over het organiseren van kampen. Daarna op de persconferentie.

Afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties gesproken met het Ministerie van VWS en de NCTV over het organiseren van kampen. Afgesproken is dat dit binnen de huidige wetgeving per onmiddellijk mogelijk is. Gelet op eventuele voorbereiding is het in de praktijk mogelijk om met de start van de meivakantie voor jongeren t/m 17 jaar weer overnachtingen en kampen te organiseren. Reden is dat het Ministerie van VWS en de NCTV er mee instemt dat al je binnenopkomsten mag organiseren en dat als gevolg daarvan het ook mogelijk is je met kampen/overnachtingen binnen of aan boord te slapen. Doe activiteiten zoveel mogelijk buiten. Het is nog niet mogelijk om met meerdere korpsen een kamp in de meivakantie te organiseren. Tijdens het kamp geldt het kampprotocol. Deze is te vinden in de bijlage of op https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/03/24/protocol-samen-op-kamp-2021-versie-24-3-2021.pdf.

Hoewel dit kansen biedt, realiseer ik mij dat dit voor de kadetten van 18+ nog geen verbetering geeft. Voor hen is een kamp wel mogelijk, maar alleen met huisgenoten of gezelschappen van maximaal 2 personen.

Via de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontvangen alle gemeentes een toelichting per brief. Deze is mede namens het Zeekadetkorps Nederland geschreven. Zie bijlage of https://www.wegaanopzomerkamp.nl/media/attachments/2021/04/14/brief-zomerkampen-en-corona—wethouders-jeugd-def.pdfDeel deze brief proactief met de gemeente.  

COVID-19 is zeker nog niet voorbij en we zitten nog steeds in een lockdown. Ga daarom verantwoord om met de mogelijkheden die er zijn. Volgt het kampprotocol. Doe de activiteiten zoveel mogelijk buiten en alleen met het eigen korps. Organiseer activiteiten op en rond het korpsschip, eigen terrein of op openbare plekken (zoals het op en rond het water), maar vermijd drukte. Zorg ook voor een plan B, voor het geval dat de maatregelen weer worden aangescherpt. Zolang de lockdown duurt is het niet mogelijk om ook met de 18-plussers activiteiten te organiseren.

Als bijlage vind je ook het openingsplan dat 13 april tijdens de persconferentie genoemd is. In zes stappen wordt steeds meer mogelijk. Ik hoop met de samenwerkende landelijke jeugdorganisaties dat vanaf stap 3 of 4 weer opkomsten met het hele korps mogelijk worden. Vanaf stap 4 of 5 zouden dan weer kampen met het hele korps georganiseerd kunnen worden. Vanaf stap 5 misschien ook een landelijk zomerkamp. Maar let op: de data in het openingsplan zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van het virus en kunnen schuiven.

In de persconferentie van 20 april bevestigde het kabinet deze aanpak. Het kabinet volgt de eerste stap in dat plan en hopelijk maken de cijfers het mogelijk ook de volgende stappen te volgen. Per 28 april eindigt de avondklok om 04.30, mag thuisbezoek van 1 naar 2 personen, gaan terrassen open tussen 12.00 en 18.00, kunnen we winkelen zonder afspraak, etc. Voor alle versoepelingen en de regels die daarbij horen zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/04/20/stap-1-winkels-en-terrassen-deels-open-einde-avondklok. Het is niet zonder risico’s. Belangrijk blijft dat we ons allemaal aan de basisregels houden: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en testen bij klachten. En (vrijwillig) vaccineren zodra dit kan. Daarmee drukken we samen de besmettingscijfers en maken we de kans op de volgende stappen mogelijk.


Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 

 


Update 26 maart

De afgelopen periode hebben de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen een onderzoek uitgezet onder groepen die vorig jaar op kamp geweest zijn met het protocol om hun ervaringen te horen. Daarmee is het zomerkamp protocol 2020 inhoudelijk op een paar punten veranderd, vooral om beter aan te sluiten bij de inzichten van nu. Verder is het protocol korter en duidelijker geworden en is gekozen voor 1 protocol waarin we aangeven waar de eventuele leeftijdsverschillen een rol spelen. Een versoepeling is het verplichte aantal toiletten voor degenen die een kamp aan de wal houden. Dat scheelt kosten, maar natuurlijk niet voor de korpsen die met hun schip op kamp gaan.

Het concept protocol is besproken met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, met het Nederlands Jeugd Instituut en met het RIVM en hun opmerkingen zijn verwerkt. De laatste versie van het protocol is te zien op https://samenopkamp.nl/. Je ziet dat het nu breder is dan alleen de zomerkampen!  De resultaten van het onderzoek staan ook op die site. Hoewel het ZKKNL nog niet is opgenomen in de rij van de logo’s, zijn we wel bij de enquête betrokken.

Het is met de huidige maatregelen nog niet mogelijk om met kinderen en jongeren te overnachten. Dat raakt de Paaskampen. Niettemin wilden we de inhoud van het protocol vast delen, zodat vrijwilligers er rekening mee kunnen houden. Het protocol is vandaag naar het ministerie van VWS gestuurd met het verzoek dit te agenderen bij het OMT met twee vragen:

 • Wanneer zijn kampen mogelijk, want ze zijn erg belangrijk voor het welzijn van onze jeugd
 • Is het protocol afdoende of zijn, mogelijk voor de korte termijn, extra maatregelen nodig. 

We hopen dat er met de volgende persconferentie van het kabinet meer duidelijkheid komt. Hopelijk kunnen kampen in de meivakantie op enige manier toch doorgaan.

Via deze mail wil het hoofdbestuur ZKKNL laten weten dat er een concept protocol is. Vooruitlopen op de uitspraak van VWS en OMT adviseert het hoofdbestuur van het ZKKNL dit protocol te volgen. Vanwege de overnachtingen en de, gelet op het weer, verwachte binnenactiviteiten, zijn kampen op dit moment nog niet mogelijk. Het protocol kan, afhankelijk van de ontwikkelingen, aangepast worden. Hou die slag dus om de arm. Zo gauw we meer weten, laten we het weten. 

 Meer info op:

Samenopkamp.nl – Protocol voor veilige vakantiekampen – Samen op kamp

Vakantiekampen voor kinderen en jongeren zijn in 2021 aangepast mogelijk. Het kampprotocol helpt organisatoren, jeugddeelnemers, verhuurders en begeleiders de juiste maatregelen te treffen voor een veilig kamp in tijden van het coronavirus (covid-19).

samenopkamp.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

 


Update 27 februari

Afgelopen dinsdag was er weer een persconferentie over de coronamaatregelen per 3 maart. Hoewel een derde golf onvermijdelijk lijkt, heeft het kabinet aangekondigd beperkt en weloverwogen iets meer risico te nemen. Slechts een klein beetje, want het aantal besmettingen neemt ondanks alles wat toe en de druk op de zorg blijft groot. Aanvankelijk veerde ik op toen ik hoorde dat de mensen t/m 26 jaar vanaf 3 maart met meer dan 2 personen samen buiten mogen sporten met het eigen team op sportaccommodaties. Dan zou dat ook gelden voor de jeugd tot 27 die georganiseerde jeugdactiviteiten in ander verenigingsverband willen doen. Maar deze keer gaat die vlieger niet op. Om dat in te zien moesten de landelijk samenwerkende jeugdverenigingen duiken in de ‘wijzigingsregeling maatregelen COVID-19’ die na afloop van de persconferentie uitkwam. Daar staat dat dit nadrukkelijk en alleen geldt voor de sport. Per 3 maart staat het ook zo in de tijdelijke wet, te vinden via https://wetten.overheid.nl/BWBR0044416. Ik zei vorige keer al: het wordt er niet makkelijker op.

Er komt dus jammer genoeg nog geen extra ruimte voor Zeekadetten en kader van 18 tot 27 jaar. Er verandert voor ons niets t.o.v. de vorige persconferentie. De extra uitzondering voor buitenactiviteiten in teamverband van 18 tot 27 jaar geldt nadrukkelijk alleen voor sportverenigingen. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk.

Omgekeerd blijft het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden, als het korpsschip het toestaat. Voor ons blijft gelden:

 • Voor georganiseerde jeugdactiviteiten, zoals korpsdagen, is er voor kinderen t/m 17 jaar binnen- en buiten geen groepsgrootte van max. 2 personen. Vanaf 18 jaar geldt die groepsgrootte wel. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. Het risiconiveau blijft ‘zeer ernstig’. De lockdown  blijft van kracht en de avondklok blijft tenminste tot en met 15 maart 04.30 uur van kracht. En ondanks de kleine versoepeling blijft het niet makkelijk. Maar met creativiteit en goed plannen is het best mogelijk iets samen te doen, afhankelijk van het schip en het weer. En als het aan boord niet kan, kan het misschien op een andere locatie. Want we willen contact houden, zoveel mogelijk de draad oppakken en uit de sleur. Hopelijk lukt dat. Succes!

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland


 

Update 5 februari

Met de persconferentie van 2 februari meldde het Kabinet dat het aantal besmettingen per dag afneemt, maar ook dat nieuwe varianten van het coronavirus besmettelijker zijn en mogelijk kunnen leiden tot een nieuwe golf. De avondklok blijft bestaan t/m 10 februari 04:30 uur.Misschien nog langer op basis van een nieuw OMT-advies. De huidige lockdown blijft bestaan tot in ieder geval 2 maart. Op 23 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen er daarna nodig zijn. Wel gaan basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open. Een opluchting voor vele ouders. Maar nog steeds moeten scholen, kinderopvang en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. De middelbare scholen blijven dicht tot in ieder geval 1 maart, dus tot na de voorjaarsvakantie.

Het gaat dus nog niet zo veel beter. Het risiconiveau is ‘zeer ernstig’. Op de routekaart zitten we in de rechter kolom (zie de link). Maar op de routekaart is voor maatschappelijke jeugdverenigingen zoals het Zeekadetkorps een kleine, maar o zo belangrijke aanpassing doorgevoerd: de jeugdactiviteiten zijn nu eindelijk samen met de sport opgenomen. Met dank aan de samenwerkende landelijke jeugdverenigingen. Daarmee wordt erkend dat niet alleen sport, maar ook andere jeugdactiviteiten belangrijk zijn voor de jeugd. Dat maakt ook duidelijker welke maatregelen voor ons gelden:

 • Sportbeoefening binnen- en buitensportlocaties alleen op 1,5m afstand en groepsgrootte van max. 2 personen (geen wedstrijden, geen groepslessen) m.u.v. kinderen t/m 17 jaar, voor georganiseerde jeugdactiviteiten, topsporters en topsportcompetities. Let wel: de veilige afstand van 1,5 m geldt nog steeds, maar alleen niet tussen:
  • personen t/m 12 jaar en andere personen, en
  • personen tot en met 17 jaar onderling;
 • Groepsvorming boven 4 personen is niet toegestaan. Daar zijn een paar uitzonderingen op waarvan er twee voor ons belangrijk zijn (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.1). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 12 jaar, en
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.
 • Groepsvorming boven de 30 personen per zelfstandige binnenruimte is niet toegestaan. Ook daar is een uitzonderingen op die voor ons belangrijk is (Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, Artikel 3.2). Dit geld niet voor:
  • personen tot en met 17 jaar die deelnemen aan georganiseerde jeugdactiviteiten en personen die deze activiteiten organiseren of begeleiden.

Wat betekent dit voor onze korpsdagen? Een korpsdag is een georganiseerde jeugdactiviteit. Kadetten t/m 17 jaar en kader die de korpsdag organiseert of begeleidt zijn dus uitgezonderd van de maximale groepsomvang. Kadetten en kader vanaf 18 jaar moeten zich wel aan de veilige afstand (kunnen) houden: 1,5 meter onderling en 1,5 m tot kadetten vanaf 13 jaar.

Het is dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar als de locatie dat toestaat. Mogelijk geeft kortere opkomsten dan normaal in combinatie met het splitsen in leeftijd en/of tijd nog wat meer ruimte. Voor kadetten vanaf 18 jaar is alleen een online opkomst mogelijk. Omdat een korpsschip geen publieke ruimte is, is een mondkapje niet verplicht.

Behalve van de mogelijkheden van het korpsschip is de mogelijkheid voor een korpsdag dus ook afhankelijk van de kadetten t/m 17 jaar en kader die die korpsdag wil organiseren of begeleiden. Ben je bereid je aan de regels te houden? Staat je gezondheid of de situatie thuis toe naar een korpsdag te komen? Het kan dus zijn dat een kadet of kaderlid niet kan komen. Dat respecteren we.

Met mitsen en maren en met een goede planning is het dus mogelijk een korpsdag te houden voor kadetten t/m 17 jaar en het kader die die korpsdag organiseert of begeleidt.

MAAR kom niet naar een korpsdag als je een van de vragen uit de gezondheidscheck met JA beantwoordt (zie onder deze tekst): 

 • Had je een of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur (hoesten, verkoudheidklachten, verhoging (tot 38 graden) of koorts (hoger dan 38 graden), benauwdheid, reuk/smaak verlies)?
 • Heb je op dit moment een huisgenoot met milde klachten en koorts en/of benauwdheid?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (met een test)?
 • Ben je in quarantaine omdat je:
  • een huisgenoot of nauw contact bent van iemand bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld?
  • bent (terug)gekomen uit een COVID-19-risicogebied?
  • bent gewaarschuwd door de Coronamelder-app?

Het is niet leuk en het is niet makkelijk. Maar er is wel iets mogelijk afhankelijk van de mogelijkheden van het korpsschip om je aan de regels te houden. Dat vergt nadenken en plannen. En als het lukt, dan hebben we weer een fantastische paar uur aan boord en onder elkaar. En als het niet lukt, dan respecteren we dat en zoeken we andere mogelijkheden elkaar te ‘zien’ en te spreken.

Houd in ieder geval contact met elkaar. Zoek elkaar op; life als het kan, virtueel als life niet kan. Vraag elkaar hoe het gaat, wat we voor elkaar kunnen doen. Als Zeekadet doen we dat.

Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Zeekadetkorps Nederland

Routekaart

 


 

Update 15 januari

Wat laat maar nog net voor half januari wil ik jullie allemaal de beste wensen geven voor een gelukkig en gezond 2021!

Vorig jaar zou ik het bij deze wens hebben gelaten. Nu niet, want 2021 start even vreemd als 2020 eindigde: met corona en alle maatregelen daar omheen. En dat zijn er heel wat hebben we op 12 januari jl. gehoord. Nog 3 weken langer in lockdown. Nog 3 weken langer geen korpsdagen Ik had mij een ander begin van een ‘gelukkig 2021’ voorgesteld.

Ondanks de maatregelen zakken de cijfers niet veel en blijven ze veel te hoog. Het virus verandert en we weten niet wat de Britse variant voor gevolgen heeft. Ierse of Londense tafrelen willen iedereen voorkomen. Daarom worden we gevraagd vol te houden, moeten we volhouden. Met de verlengde lockdown is het de bedoeling om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Dus blijft de horeca en vele winkels dicht, blijven scholen in het voortgezet onderwijs dicht, werken we nog langer thuis, dragen we langer dat mondkapje. Het kabinet kijkt wat er kan en ook wat er misschien nog meer moet. Misschien een avondklok? Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is. Verschrikkelijk voor de mensen en bedrijven die het water al aan de lippen hebben staan. Hopelijk gaat het in februari zoveel beter dat we elkaar op korpsdagen weer eens life kunnen zien in plaats van op een schermpje. Tot dan gelden de strenge maatregelen, zoals:

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder.
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Winkels gesloten (behalve voor essentiële zaken zoals levensmiddelen), niet naar de kapper, bioscoop, geen sportschool, enzovoorts, enzovoorts.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen.

En wat thuis geldt, geldt ook aan boord van onze korpsschepen.

Meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown en in het infogram.

Ik wil jullie dan tenminste een gezond 2021 toewensen. Houd vol en blijf gezond!


Met vriendelijke groet,
Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps NederlandUpdate 14 december 2020

Zorgen om de Zorg.

De cijfers over de toename van de coronabesmetting stijgen al enige tijd snel. Misschien omdat we meer testen. Maar ook dan is het een feit: de besmetting neemt snel toe. We moeten ons zorgen maken om de Zorg. De zorg voor mensen die vanwege corona of vanwege andere klachten medische zorg nodig hebben. Tegelijk stijgt ook de zorg om mensen die als gevolg van de besmetting andere zorgen hebben, bijvoorbeeld over hun bedrijf, winkel of baan. Daarom moeten we een stap terug doen.

Morgen gaan de niet-essentiële winkels dicht, woensdag de scholen. Dus ook wij gaan dicht tot dinsdag 19 januari 2021.

In deze tijd van het jaar willen we samen terugkijken naar 2020 en samen vooruitkijken naar 2021. Dat kan nu niet in één ruimte met de hele familie of met alle Zeekadetvrienden. Ook buiten kunnen we niet allemaal bij elkaar komen. Hopelijk kunnen wij na die dinsdag 19 januari weer de korpsdag houden. We horen daarover meer uiterlijk 12 januari. Ik vind het erg jammer voor alle eindejaar acties die we in gedachte hebben. Die moeten opschuiven. De deadline voor de actie Jubileumvlag hijsen was al verschoven naar 30 januari 2021.

We gaan niet op slot. We houden digitaal contact. En ook met de nieuwe maatregelen is er gelegenheid om markante mensen te betrekken bij de Jubileum Vlaghijsactie en er een originele gebeurtenis van te maken.

Ik wens jullie ondanks alles fijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Bart Escher

Vereniging Zeekadetkorps Nederland
Voorzitter


Hieronder via de knop naar de eerdere mededelingen