Update 6 Augustus

Vandaag heeft het kabinet een persconferentiegegeven n.a.v. de oplopende coronabesmetting. Op dit moment geen reden tot paniek of drastische maatregelen. Wel een moment om iedereen nog eens te wijzen op zijn eigen verantwoordelijkheid en zijn verantwoordelijkheid naar anderen. De besmetting onder jongeren neemt toe. Vooral afstand houden en niet luidkeels zingen en praten blijkt moeilijk. Ook ‘veertigers plus’ hebben het er regelmatig moeilijk mee. Na vele versoepelingen heeft het kabinet dit keer de maatregelen moeten aanscherpen. De meeste zijn lokaal of regionaal en ter beoordeling van de burgermeester. Het maakt het niet eenvoudiger, maar het volgen van de basismaatregelen is common sense.

Dat geldt ook voor ons. Ook wij willen de basis- en eventuele lokale maatregelen volgen om te voorkomen dat we zelf besmet raken en in quarantaine moeten. Of erger, dat we anderen besmetten of korpsdagen moeten opschorten. Na de leuke zomerkampen die vele korpsen in de bubble hebben gehad en de hopelijk fijne vakanties met familie of vrienden, willen we de korpsdagen na de zomer kunnen voortzetten.

Houd dus vol! Houd de basismaatregelen vol, vermijd drukte, laat je bij de geringste klachten testen en werk mee aan contactonderzoek. Zo kunnen we doorgaan, zij het onder bijzondere omstandigheden.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 en op https://www.rijksoverheid.nl/.

 

Met vriendelijke groet,
Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 25 juni

Gisteravond kondigde de regering weer een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aan per 1 juli. We mogen meer, omdat we ons goed aan de regels hebben gehouden. We moeten ons ook weer goed aan de nieuwe regels houden. Die zijn niet allemaal even makkelijk te onthouden, maar de indeling ‘Binnen’, Buiten’ , ‘Vervoer‘ en ‘Uitzonderingen’ maakt het wat overzichtelijker. Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal is alles nog eens na te lezen. Daar staat ook weer een infogram voor de periode vanaf 1 juli.

De nieuwe maatregelen maken de zomerkampen waarschijnlijk iets makkelijker uit te voeren. Ik denk dan aan de versoepeling binnen en buiten waarbij je met meer personen bij elkaar mag zijn mits je op 1,5 meter afstand blijft. Ook de versoepeling waarbij kinderen en jongeren tot 18 jaar onderling geen 1,5 meter afstand hoeven te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. Er mogen ook meer mensen in een auto, maar allemaal een mondkapje als ze niet uit één huishouden komen. Praat hierover met je eigen gemeente en met de gemeente waarin je het zomerkamp houdt.

Als de nieuwe maatregelen ook leiden tot een aanpassing van de ‘zomerkampprotocollen’ die in samenwerking met Nederlands Jeugdinstituut (NJI) zijn gemaakt, dan informeren wij jullie.

We staan nu op punt om met vakantie en/of op kamp te gaan en ik wens iedereen een goed kamp met samen veel plezier op en rond het water. Veel loopt en gaat anders dit jaar en er zijn nog steeds maatregelen waar we ons aan moeten houden. De kern van de maatregelen blijft: anderhalve meter, handen wassen, drukte vermijden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en https://www.rijksoverheid.nl/.

Met vriendelijke groet,
Bart Escher

Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 4 juni 2020

In de persconferentie van 3 juni ging het kabinet in op de volledige opening van de basisscholen per 8 juni en op de periode na 15 juni. Kunnen we op vakantie? Langs de lijnen van ‘in Nederland’, ‘binnen Europa en het Caribisch gebied’ en ‘buiten Europa’ gaf het kabinet een doorkijk van wat mogelijk is en wat naar verwachting mogelijk wordt. Op de site https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2020/06/03/toch-op-vakantie-ga-dan-wijs-op-reis is alles nog eens na te lezen. Daar staat ook weer een infogram voor de periode na 15 juni.

De vraag ‘mogen we op zomerkamp’ zat er niet bij. In de FAQs op de landelijke ZKKNL-site gaat het Hoofdbestuur al wel in op die vraag. Sinds de vorige persconferentie bespreken de samenwerkende jeugdorganisaties, waaronder het Zeekadetkorps Nederland, in overleg met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) de mogelijkheid van een protocol om in 2020 op zomer- of vakantiekamp te kunnen. Voor een verantwoord conceptprotocol is gekeken naar de ontwikkelingen in België, waar de overheid vorige week gezegd heeft dat zomerkampen mogelijk zijn, mits … . De belangrijkste vraag is of de anderhalve meter afstand tussen deelnemers onderling en de begeleiding gehandhaafd moet blijven. Onder bepaalde voorwaarden is dat volgens het Belgisch protocol ook niet nodig als het zomerkamp een eigen ‘bubble’ vormt. Dat vergt discipline. En daar kunnen wij mee omgaan. In de week van 8 juni verwachten we uitsluitsel van de overheid over het al dan niet kunnen doorgaan van de zomerkampen. Op de website www.wegaanopzomerkamp.nl komt daarna meer informatie.

In deze tijden worden ook hele andere dingen bedacht. Zo denkt een van de korpsen na of het mogelijk is vanaf de ligplaats een zomerkamp te houden zodat iedereen ’s avonds thuis kan slapen.

Nu steeds meer protocollen voor de korpsdag van de Zeekadetkorpsen zijn goedgekeurd door hun gemeente (zie de FAQ hierover op de ZKKNL-site), kijken we dus voorzichtig naar de mogelijkheid van een zomerkamp met het eigen korps. Een landelijk zomerkamp blijft niet mogelijk.

Het is in allerlei opzichten een vreemd jaar. Net als vele andere bedrijven en verenigingen pakt het Zeekadetkorps Nederland de draad steeds verder op. De korpsdagen zijn alvast een mooie gelegenheid om elkaar te zien en dingen samen op en rond het water te doen – op anderhalve meter afstand. Om dat te kunnen blijven doen, houden we ons aan de adviezen van het RIVM. De kern van de maatregelen blijft ook nu nog: anderhalve meter, handen wassen, drukte vermijden. Bij klachten: laat je testen.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en https://www.rijksoverheid.nl/.

Met vriendelijke groet,
Bart Escher

Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 19 Mei

Gisteravond gaf het kabinet een persconferentie over de corona-situatie. Met ingang van 1 juni worden de coronamaatregelen verder versoepeld. Dat geeft ons meer ruimte, dat brengt de economie weer verder op gang en dat geeft hopelijk ook nog meer verlichting. De nieuwe maatregelen zijn vooral gericht op horeca, bioscopen, musea en waar groepen groter dan 30 klanten bijeen kunnen komen. Anderhalve meter, handen wassen, drukte vermijden blijft ook nu nog de kern van de maatregelen. En ook nu moeten we bij verkoudheidsklachten thuisblijven. In geval van koorts blijven ook de huisgenoten thuis. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/19/corona-aanpak-de-volgende-stap.

Het gaat dit keer niet zozeer over jeugdverenigingen. Wij kunnen verder op de ingeslagen weg. Niet eenvoudig, want de gemeente moet goedkeuring geven aan het protocol voor de korpsdag. Van diverse Zeekadetkorpsen is het protocol al goedgekeurd. In de corona FAQs op de landelijke ZKKNL-site staan tips met welke argumenten je de gemeente kunt aanschrijven om toestemming te krijgen voor de korpsdag. Veel korpsen hebben die bal opgepakt en een protocol gemaakt rekening houdend met de afstand op de steiger, in het gangboord, in de vlet, op de trappen, in de ruimten, etc. Zij kregen toestemming voor korpsdagen. Ik hoop dat nu alle korpsen toestemming krijgen voor hun korpsdagen.

Sinds vorige maand delen voorzitters en commandanten via de WhatsApp ZKK Bestuursberichten snel vragen, ervaringen en oplossingen. Goede zaak, want we kunnen veel leren van elkaar. Bedenk nog even dat er ca. 60 mensen in de app zitten en dat onnodige antwoorden met emoticons of dankjewels de zaak dicht spammen en ervoor zorgen dat mensen de groep verlaten.

Het landelijk zomerkamp kan zelfs met deze versoepeling niet doorgaan. Ook de landelijke Lustrumviering van ZKKNL65 voor Zeekadetten en voor partners en sponsors blijft afgelast. Samen met andere overkoepelende jeugdorganisaties heeft het Hoofdbestuur aan het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn gevraagd hoe wij zomerkampen door lokale korpsen kunnen houden. Ik verwacht het antwoord na deze persconferentie.

We dragen de toegenomen eigen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor en naar anderen. Zeekadetten kunnen daarmee omgaan. Houd je aan de adviezen van het RIVM. Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en https://www.rijksoverheid.nl/.

 

Met vriendelijke groet,
Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 7 Mei

‘Soepeler, met de hand bij de stopknop’

Gisterenavond heeft het kabinet aangegeven dat de coronamaatregelen verder versoepeld kunnen worden. Ik hoop dat dit nog meer verlichting geeft voor de ouders van onze kadetten, voor het kader en het bestuur. Stap voor stap gaan de scholen open, kunnen we gaan sporten, kunnen we op 1,5 meter bij elkaar komen in grotere groepen. De vier stappen naar 1 september kun je teruglezen ophttps://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand. Voor stap 5, de evenementen, geeft het kabinet nog geen datum.  Het mag, maar steeds met in achtneming van de afstand, soms toch alleen met een mondkapje. Stap voor stap wordt ook de verantwoordelijkheid die op onze eigen schouders rust groter. Alles om te voorkomen dat je de bron wordt van besmetting voor andere Zeekadetten of via via voor de mensen die kwetsbaar zijn.

We krijgen dus meer ruimte en meer eigen verantwoordelijkheid. Naar aanleiding van de vorige persconferentie schreef ik dat het belangrijk is om samen met de gemeente na te gaan wat mogelijk is, rekening houdend met de anderhalve meter. In de corona FAQs op de landelijke site staan tips met welke argumenten je de gemeente kunt aanschrijven om toestemming te krijgen voor de korpsdag. Veel korpsen hebben die bal opgepakt en een protocol gemaakt. Sommige korpsen hebben al een goedkeuring van de gemeente om op basis van hun protocol de korpsdag deels of gedeeltelijk op te pakken. Bravo Zulu.

Nu is de kans om door te pakken. Vanaf 11 mei is buitensporten voor iedereen mogelijk – op tenminste anderhalve meter afstand, geen contact. Vanaf 1 juni mogen we met groepen tot 30 personen bij elkaar zijn – op tenminste anderhalve meter afstand. Vanaf 1 juli met groepen tot 100 personen – op tenminste anderhalve meter afstand. Dat geeft ons de mogelijkheid om weer wat te doen. Tegelijkertijd vereist het van ons verantwoordelijkheid, want de basisregels blijven gelden: anderhalve meter afstand, vermijd drukte, werk zoveel mogelijk thuis, was vaak je handen, thuisblijven bij verkoudheidsklachten. Dus afstand houden op de steiger, in het gangboord, in de vlet, op de trappen, in de ruimten, etc. Alles om te voorkomen at het kabinet de stopknop moet indrukken.

De versoepeling betekent niet dat het landelijk zomerkamp doorgaat. Ook de landelijke Lustrumviering van ZKKNL65 voor Zeekadetten en voor partners en sponsors blijft afgelast. Het Hoofdbestuur zoekt naar alternatieven.

Eigen verantwoordelijkheid betekent ook meer onbeantwoorde vragen. We dragen die verantwoordelijkheid niet alleen voor ons zelf, maar voor en naar anderen. Zeekadetten hebben geleerd daarmee om te gaan. Wat kan nog wel, hoe houd ik afstand, wanneer moet ik thuisblijven. Ik verwijs niet meer apart naar de adviezen van het RIVM. Die kent iedereen inmiddels uit het hoofd. Houd je er wel aan. Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en https://www.rijksoverheid.nl/.

Om onderling sneller informatie te delen is er nu een app-groep ZKK Bestuursberichten waarin voor de bestuurlijke informatie-uitwisseling tussen ZKKNL en de Korpsen. Daar wordt al goed gebruik van gemaakt. Wees zorgvuldig met de antwoorden. Er zitten ca. 60 mensen in de app en antwoorden met alleen emoticons of dankjewels spammen de zaak dicht en zorgen ervoor dat mensen de groep verlaten.

Ken je verantwoordelijkheid en blijf gezond. Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 22 April

“Eerst de volksgezondheid, dan de rest”

Gisterenavond heeft het kabinet aangegeven welke maatregelen iets versoepeld kunnen worden. We wisten al dat niet alles vanaf 28 april normaal zou worden. Maar wat zou wel mogelijk zijn? Nu inderdaad blijkt dat kinderen minder vatbaar zijn en zij het coronavirus minder overdragen, is enige verruiming van de maatregelen mogelijk. De jeugd krijgt vanaf 29 april stap voor stap en gespreid naar leeftijd enige verlichting, de rest moet rekening houden met de maatregelen die nu gelden. Het risico is te groot dat wat we met z’n allen bereikt hebben teniet wordt gedaan. Dat de corona opnieuw om zich heen grijpt. Of er later meer mogelijk is hebben we zelf in de hand, aldus het kabinet.

Het kabinet gaf aan dat kinderen vanaf 29 april lokaal weer iets aan sport kunnen doen. Een balletje trappen, trainen, geen wedstrijden want niet reizen, thuis douchen, geen ouders langs de lijn. Kinderen van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar met 1,5 meter afstand ertussen. Gemeenten maken hierover afspraken met sportverenigingen en buurtsportcoaches. Lagere scholen en kinderopvang mogen vanaf 11 mei met halve bezetting weer open. Kinderen tot en met 12 jaar kunnen weer beperkt les krijgen. Scholen mogen zelf regelen hoe. Juffen en meesters moeten wel getest kunnen worden. Het voortgezet onderwijs gaat mogelijk vanaf 1 juni weer van start. Tegelijk blijven de algemene regels gelden, zoals thuisblijven bij hoest en koorts. Ik hoop toch dat dit enige verlichting geeft voor de ouders van onze kadetten, voor het kader en het bestuur.

Onze kadetten vallen onder de groep van 9 tot 23 jaar. Bewegen is belangrijk en mag weer een beetje. Zeekadet zijn is bewegen, bezig zijn op en rond het water, bezig zijn met de maritieme sector. Ons kader, vrijwilligers en bestuur zijn veelal ouder dan 18. Korpsdagen kunnen niet zonder kader. Onze korpsdagen zullen dus na 11 mei niet zomaar starten. Maar misschien is er een afspraak te maken met de gemeente en is er rekening houdend met de anderhalve meter wel iets mogelijk. Scholen mogen daar over nadenken. Wij ook. De meeste korpsen hebben daar al over nagedacht. Met een paar mensen die elkaar kennen, die door de week als gezin of waarom dan ook al met elkaar samenzijn, kan mogelijk ook iets aan boord worden gedaan. Natuurlijk niet als je zorg hebt voor ouderen of mensen in de risicogroepen.

Ik wil nog even speciaal wijzen op de 1,5 meter maatregel. Die blijft gelden. Ben je met drie of meer bij elkaar en ouder dan 13 jaar en houdt je géén 1,5 meter afstand, dan ben je strafbaar. De politie handhaaft hierop. Luister je niet, dan krijg je een boete. Voor 13 t/m 17-jarigen is de boete 95 euro, voor 18 jaar en ouder is het 390 euro. Ben je ouder dan 18 jaar, dan leidt de boete tot een aantekening op je strafblad. Bovendien riskeert je korps daar bovenop een boete van 4.000 euro. Als mensen op sommige locaties de maatregelen blijven overtreden, dan krijg je niet eerst een gesprek maar direct een boete. Blijf je na een boete nog steeds te dicht bij elkaar, dan kan de politie je aanhouden.

Tot en met 1 september zijn alle evenementen afgelast. Ook ons Zomerkamp en onze viering van het Lustrum ZKKNL65 worden nu geraakt door de maatregelen. Wat dat precies betekent en of er een alternatief mogelijk is, zal het Hoofdbestuur met de besturen van de Zeekadetkorpsen bespreken. Ik kom daarover snel in de lucht.

Ondertussen wijst het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland op de adviezen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je een cruciaal beroep hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  •         Was je handen regelmatig met water en zeep
  •         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  •         Gebruik papieren zakdoekjes
  •         Geen handen schudden
  •         Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Meer informatie op;
RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
Rijksoverheid https://www.rijksoverheid.nl/.

Hou vol, hou je aan de regels en blijf gezond. Met vriendelijke groet,

Bart Escher
Voorzitter Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 16 April

Gisterenavond heeft het kabinet weer een corona persconferentie gegeven. Het kabinet kijkt voorzichtig vooruit. De cijfers lijken aan te geven dat de druk op de gezondheidszorg iets afneemt. Maar het is nog lang niet voorbij. Er wordt met alle experts nagedacht of het op een of andere manier mogelijk is sommige maatregelen te verruimen. Zelfs als er na 28 april aanpassingen op sommige maatregelen worden afgekondigd, dan gaan we niet in een keer terug naar normaal. Het zal in stapjes gaan, met een kans dat er tussendoor een stap terug genomen moet worden. Er zal voorlopig een ‘nieuwe normaal’ zijn. En niemand weet nog wat die nieuwe normaal wordt. Ik verwacht dat het kabinet vooral kijkt naar de zorg en wat er mogelijk is voor de meest belangrijke sectoren van de economie. Hopelijk geeft dat iets lucht voor al die mensen die hun inkomsten zagen teruglopen of zelfs stoppen. Hopelijk geeft dat ook wat lucht voor de ouders van onze kadetten en voor de Zeekadetkorpsen, hun kadetten, kader en bestuur. Hopelijk is iedereen gezond en blijft iedereen gezond.

Ook wij mogen voorzichtig vooruit kijken. Niet met de gedachte dat we na 28 april direct weer een normale korpsdag hebben. Wel met de gedachte hoe we ons na 28 april kunnen voorbereiden op een soort van vaarseizoen. Na onze oproep voor het maken van de digitale korpsdag zien we dat het artikel op de website in de top 3 staat van meest gelezen berichten. Ik zie op internet korpsen zo veel als mogelijk contact houden met de kadetten en het contact tussen de kadetten mogelijk te maken. Waar mogelijk wordt ook les gegeven. Prima! Wij kunnen niet zonder elkaar en dat willen we ook niet. Maar zou het mogelijk zijn om na 28 april ook weer wat te klussen aan onze schepen, vletten en vaartuigen? Ik hoop het, want ook onze vloot kan niet zonder ons en kan niet zonder onderhoud.

Ik mag niet te optimistisch zijn, maar ik mag wel samen met jullie nadenken over de anderhalve-meter-economie. Wat als er een aanpassing op sommige maatregelen wordt afgekondigd per 28 april? Wat als er nog even niets verandert? Laten we alvast nadenken over eventueel maatwerk na 28 april.

Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland handhaaft het advies om alle activiteiten tot en met 28 april op te schorten. Dit geldt ook voor het ‘klussen aan boord’. Of we na 28 april weer voorzichtig kunnen opstarten, is afhankelijk van de richtlijnen die er dan gelden en het maatwerk dat we hebben bedacht. Daarnaast wil het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland nog eens wijzen op de adviezen van het RIVM:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je een cruciaal beroep hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  •         Was je handen regelmatig met water en zeep
  •         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  •         Gebruik papieren zakdoekjes
  •         Geen handen schudden
  •         Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden en https://www.rijksoverheid.nl/.

Hou vol, hou je aan de regels en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 8 April

Beste Zeekadetten, Kader en Bestuur,

De corona houdt ons binnen en vraagt ons om minimale sociale contacten te onderhouden. De overheid heeft gisteren een nieuwe persconferentie gegeven. Er zijn geen strengere maatregelen aangekondigd. We kregen een compliment voor de manier waarop we ons aan de geldende maatregelen houden. Toegegeven, een tip voor wielrenners en motorrijders. Vooralsnog gelden de strenge maatregelen nog steeds tot en met 28 april. Maar na 28 april zal niet alles in een keer weer normaal zijn. Het ziet er naar uit dat dingen stap voor stap weer worden zoals het was. Maar welke stappen als eerste worden genomen, wordt eind april duidelijk. En misschien worden sommige dingen nooit meer zoals het was. In razendsnel tempo leren we wat er digitaal mogelijk is. En wat er niet mogelijk is. Niet iedereen kan al zijn of haar werk thuis doen. Er is veel aandacht voor de mensen die werken in de zorg. En terecht! Maar veel van onze ouders, vrijwilligers en kader werken in andere beroepen, zijn zzp’er of werken niet in de zorg. Ik wens jullie veel sterkte in deze tijd!

En natuurlijk wens ik ook de Zeekadetten veel sterkte. Het is een gekke tijd. In plaats van volop bezig te zijn met opleidingen voor de volgende rang of met het onderhoud voor het komende vaarseizoen zitten we thuis. Hoewel onderhoud aan de vletten via de computer niet lukt, is er digitaal veel mogelijk. Ik vind het geweldig dat ZKK Maassluis als een van de eersten ingaat op de oproep van het Hoofdbestuur om een digitale korpsdag te maken en dat te willen delen met de andere korpsen.

Het voorbeeld is te zien op https://digitaal.zeekadetkorps-nederland.nl. Hartelijk dank voor dit initiatief aan de webmaster en het kader van ZKK Maassluis en hartelijk dank aan de webmaster van het Hoofdbestuur voor de begeleiding naar de andere korpsen. Zo kunnen Zeekadetten tijdens de digitale korpsdagen contact houden en tussendoor lessen volgen, of zomaar gezellig op en rond het water bezig te zijn. Laat nog meer ideeën weten via de Zeekadetkanalen op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn.

Het Hoofdbestuur heeft op de website ook FAQs en antwoorden geplaatst. Laat weten of er meer vragen zijn waarop je een antwoord wilt hebben van het Hoofdbestuur. Stel die vragen ook aan je eigen bestuur, want lokaal kunnen besturen van Zeekadetkorpsen besluiten om strengere maatregelen te treffen dan de landelijke maatregelen, bij voorbeeld omdat de gemeente stringentere maatregelen vraagt.

Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland handhaaft dus het advies om alle activiteiten tot en met 28 april op te schorten. Dit geldt ook voor het ‘klussen aan boord’. Of we na 28 april de korpsdagen weer stap voor stap kunnen opstarten, is afhankelijk van de richtlijnen die er dan gelden.

Hiermee geven wij gehoor aan de maatregelen die voor heel Nederland gelden. De moeilijke periode blijft dus nog even bestaan.

Daarnaast wil het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland nog eens wijzen op de adviezen van het RIVM:

 •     Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 •     Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je een cruciaal beroep hebt.
 •     Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  •         Was je handen regelmatig met water en zeep
  •         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  •         Gebruik papieren zakdoekjes
  •         Geen handen schudden
  •         Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden enhttps://www.rijksoverheid.nl/.

Hou vol, hou je aan de regels en blijf gezond. Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 2 April

De FAQ’s zijn te vinden op de volgende pagina; https://zeekadetkorps-nederland.nl/faqs-mbt-corona/


Update 1 April

Beste Zeekadetten Kader en Bestuur,

Ik hoop dat jullie het goed maken en gezond zijn. De  overheid heeft vandaag een persconferentie gegeven waarin de geldende maatregelen zijn verlengd tot en met 28 april. Wat betekent dat? Onder andere restaurants, kappers, scholen etc. blijven gesloten. Voor evenementen waarvoor een vergunning nodig is, verandert er niets: zij zijn en blijven opgeschort tot 1 juni. Alles om de druk op de ziekenhuizen en iedereen die Nederland draaiende moet houden niet nog meer te belasten. Voor ons betekent dit dat bijvoorbeeld ook de Paaskampen en de kampen in de meivakantie vervallen. Hartstikke jammer, want die start van het vaarseizoen is voor de Zeekadetten de start om uit te waaien en de theorie in de praktijk te brengen. En na 28 april zal niet alles onmiddellijk normaal zijn.

Voor onze korpsdagen is geen vergunning nodig. Wellicht is het dus niet nodig om de korpsdagen tot 1 juni op te schorten, zoals we op basis van het vorige persbericht van het kabinet dachten. Toch, zoals gezegd, zal na 28 april nog niet alles normaal zijn.

Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland adviseert dus in ieder geval om alle activiteiten tot en met 28 april op te schorten. Dit geldt ook voor het ‘klussen aan boord’. Of we na 28 april de korpsdagen weer kunnen opstarten, is afhankelijk van de richtlijnen die er dan gelden.

Hiermee geven wij gehoor aan de maatregelen die voor heel Nederland gelden. De moeilijke periode blijft dus nog even bestaan. Ook voor de Zeekadetkorpsen en de Zeekadetten die in ieder geval tot en met 28 april niet bij elkaar kunnen komen om tijdens de korpsdagen en tussendoor lessen te volgen, onderhoud te plegen, of zomaar gezellig op en rond het water bezig te zijn. Ik heb al mooie, leuke, leerzame ideeën gezien om online onderling contact te houden, een les te geven, een plan te maken of wat dan ook. Laat het elkaar weten via onze kanalen op Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn.

Daarnaast wil het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland nog eens wijzen op de adviezen van het RIVM:

 •     Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 •     Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je een cruciaal beroep hebt.
 •     Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
  •         Was je handen regelmatig met water en zeep
  •         Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  •         Gebruik papieren zakdoekjes
  •         Geen handen schudden
  •         Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden enhttps://www.rijksoverheid.nl/.

Houd vol, hou je aan de regels en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur Zeekadetkorps NederlandUpdate 24 maart

Gisteren heeft de overheid aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de besmetting met het coronavirus in te dammen. Daarom scherpt ook het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland zijn advies aan de Zeekadetkorpsen aan en adviseert om alle activiteiten tot en met 31 mei niet door te laten gaan. Dit geldt ook voor het ‘klussen aan boord’.

Hiermee geven wij gehoor aan de maatregel die alle bijeenkomsten tot 1 juni verbiedt, tenzij de overheid nieuwe maatregelen afkondigt, ook bijeenkomsten met minder dan 100 mensen. Dit verlengt de moeilijke periode waarin we ons bevinden en die vele mensen raakt. Ook de Zeekadetkorpsen en de Zeekadetten die tot nadere informatie niet bij elkaar kunnen komen om tijdens de korpsdagen en tussendoor lessen te volgen, onderhoud te plegen, of zomaar gezellig op en rond het water bezig te zijn. Maar misschien zijn er mooie, leuke, leerzame ideeën om online onderling contact te houden, een les te geven, een plan te maken of wat dan ook. Laat het elkaar weten via onze kanalen op Faceboek, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn.

Daarnaast dringt het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland ook om de adviezen van het RIVM op te volgen:

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten.
 • Als je geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer je werktijden te verspreiden als je een cruciaal beroep hebt.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar.

Meer informatie op de RIVM-sitehttps://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.

Met vriendelijke groet,
Hoofdbestuur Zeekadetkorps Nederland


Update 18 maart

Antwoorden op meest gestelde vragen.

 • Kan de korpsdag doorgaan?
  • Neen. ZKKNL adviseert alle korpsen in Nederland om alle activiteiten tot en met 6 april niet door te laten gaan. Daar vallen ook vergaderingen onder.
  • Als er vergadert moet worden, gebruik dan Skype.
 • Wat moet ik doen als een lid van mijn korps het virus heeft?
  • Als je dit hebt vernomen dan moet je direct contact opnemen met de GGD in jouw gemeente en de adviezen opvolgen.

Voor vragen? Neem contact op via het contactformulier.


Zeekadetkorps Nederland volgt Corona-maatregelen.

Het Hoofdbestuur ZKKNL adviseert de besturen van de korpsen om deze aangescherpte maatregelen te volgen zelfs als dit betekent dat korpsdagen moeten worden afgelast. Bestuur, kader en kadetten met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts wordt aangeraden de korpsdag over te slaan. Hoewel de situatie per provincie verschilt, kan zelfs aangeraden worden de korpsdagen tot 1 april af te gelasten. Zo sluiten we aan bij het advies om in het algemeen sociale contacten sterk te beperken en verantwoordelijkheid te nemen naar de mensen met verminderde weerstand.

Het Hoofdbestuur ZKKNL volgt de ontwikkelingen op de voet en zal tijdig laten weten of de Algemene Raad van 4 april doorgaat.

Zojuist heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd om de besmetting met het Corona-virus in te dammen. Dat betekent dat in heel Nederland mensen met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts het advies krijgen om thuis te blijven; ze moeten sociale contacten zo veel mogelijk mijden tot ze weer zijn opgeknapt. Onder andere sportclubs krijgen het advies om de deuren te sluiten. Evenementen met meer dan 100 mensen worden in heel Nederland afgelast. Deze maatregelen gelden in elk geval tot 1 april.

Het Hoofdbestuur ZKKNL verwijst ook naar de adviezen van het RIVM:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden.

Meer informatie op de RIVM-site https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden.