Alkmaar, 14 november 2020

Een heugelijke dag, die we ons allemaal anders voorgesteld hadden…

Frans Hof, gewaardeerd lid van het Zeekadetkorps Alkmaar was afgelopen zaterdag 14 november precies 50 jaar zeekadet en heeft zijn zeekadet-carrière daarmee beëindigend. Dit konden we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op gepaste afstand en in klein comité hebben we Frans toch kunnen bedanken voor al zijn jaren tomeloze inzet.

In de 50 jaar dat Frans lid is geweest, heeft hij ontzettend veel voor het zeekadetkorps betekend. Door de inzet van zijn beroepsmatige kennis en kunde laat hij het korps Alkmaar een goed onderhouden korpsschip na. Frans heeft in de loop der jaren meerdere functies doorlopen aan boord, de laatste jaren van zijn lidmaatschap was hij hoofd technische dienst. Deze functie kostte hem niet alleen de zaterdag, maar – en dit zal zijn vrouw kunnen beamen – heeft ook menig avonduurtje gekost!

Frans heeft bij het Zeekadetkorps Alkmaar een aantal grote projecten begeleid, waaronder een grote verbouwing in de machinekamer. Bij deze verbouwing is het gehele elektrische systeem aan boord van de Bulgia gemoderniseerd inclusief het plaatsen van twee nieuwe generatoren. Voor een vrijwilligersorganisatie een immense klus.

Ook afgelopen winter is er weer groot onderhoud uitgevoerd, het betrof een revisie van de voorstuwingsmotoren. Met deze laatste en ook weer niet mis te verstane klus zal Frans het korps Alkmaar voor de komende jaren goed verzorgd achterlaten.

Daarbij – en dit is toch ook wel even het vermelden waard – is Frans al die jaren ook praktisch elk jaar op zomerkamp geweest! Door zijn deelname aan de landelijke zeilcommissie en de commissie techniek en veiligheid heeft hij zich jarenlang ingezet voor het Zeekadetkorps Nederland. In beide commissies is hij zo’n 25 jaar actief geweest en heeft hij vele zeekadetkorpsen van advies kunnen voorzien.

Zijn hart en ziel kunnen we wel zeggen, ligt volledig bij het zeekadetkorps.