Doelstelling

Het Zeekadetkorps Nederland wil de belangstelling bij de jeugd voor Nederland als maritiem land vergroten en hen wijzen op de mogelijkheden die er daarbij voor hun verdere ontwikkeling zijn.

Het doet dit door het ondersteunen van Zeekadetkorpsen die lessen en spelactiviteiten op en om het water organiseren.

Visie

  • Zeekadetten voelen zich thuis bij het Zeekadetkorps Nederland en ervaren dat hun lidmaatschap bijdraagt aan hun verdere ontwikkeling. Zij werken samen en hebben respect voor natuur en milieu.
  • Organisaties binnen Maritiem Nederland ervaren het Zeekadetkorps Nederland als relevant voor de maritieme sector.
  • Het Zeekadetkorps Nederland en de plaatselijke korpsen werken nauw samen om de doelstelling te bereiken.
  • Er is zowel bij het Zeekadetkorps Nederland en de korpsen voldoende gekwalificeerd kader beschikbaar om veiligheid, kwaliteit en continuïteit te waarborgen.
  • Het Zeekadetkorps Nederland werkt nauw samen met organisaties met gelijksoortige doelstellingen.