Tot onze spijt vernamen wij maandagmiddag dat de HISWA te Water vanwege de Covid19 maatregelen geen doorgang kan vinden. De jubileumbuering van het Zeekadetkorps Nederland was gepland in samenhang en in samenwerking met de HISWA, zodat nu ook onze jubileumviering op 4 september niet door kan gaan als gepland.  Samen met enkele van onze partners hebben wij gezocht naar alternatieven, maar binnen de huidige maatregelen is het niet mogelijk een bijeenkomst met circa 100 personen op verantwoorde wijze te laten plaatsvinden nu we geen gebruik kunnen maken van de HISWA faciliteiten. Het spijt ons als hoofdbestuur van Zeekadetkorps Nederland dit te moeten berichten.

Ook wij hebben er, na eerder al een jaar uitstel van onze jubileumviering, bijzonder naar uitgekeken u tijdens deze bijeenkomst te ontmoeten; Maar regels zijn regels, ook wij houden ons daar aan.

Als hoofdbestuur zijn wij voornemens op het moment dat de omstandigheden dit wel toestaan, u opnieuw uit te nodigen voor een bijzondere bijeenkomst. Deze bijeenkomst zal zich niet richten op het jubileum – dat al weer enige tijd achter ons ligt – maar zal toekomstgericht zijn. Een toekomst waarin wij doorwerken aan onze Missie: jongeren interesseren voor een beroep in nautische sector.

Aan het programma van deze bijeenkomst gaan wij de komende weken met energie werken.

Het spijt ons u vandaag niet anders te kunnen berichten. Van de gelegenheid maken wij graag gebruik iedereen die zich voor deze viering op 4 september had aangemeld te bedanken.

Met vriendelijke groet,

Zeekadetkorps Nederland
Bart Escher
Voorzitter