alkm jacobstafTijdens een Alle Hens aan boord van het korpsschip van ZKK Alkmaar heeft de voorzitter van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederlad, KTZ(T) BD Wijnand Kramer de Zilveren Jacobsstaf uitgerijkt aan ZKO2OC Frits Dil van het Zeekadetkorps Alkmaar.

In 1982 monsterde de toen dertienjarige Frits Dil aan bij het Zeekadetkorps Alkmaar. Al snel bleek dat hij bijzondere aandacht had voor de techniek aan boord van het toenmalige korpsschip “De Houtman”. Logischerwijs werd hij daarom ingezet bij de technische dienst en doorliep hij alle rangen bij het korps om nu als Zeekadetofficier der tweede klasse oudste categorie leiding te geven aan de aankomende technici aan boord van het huidige korpsschip, de voormalige Hr.Ms. Bulgia.

In zijn carrière op de grote vaart heeft ZKO2OC Frits Dil veel specialistische ervaring opgedaan in het oplossen van tal van technische problemen, vaak in moeilijke omstandigheden, aan boord van zuig- en baggerschepen overal in de wereld, Met het overdragen van die ervaring, en zijn enthousiasme voor het Zeekadetkorps Alkmaar, bereikt hij dat de zeekadetten in de machinekamer een schat van kennis en ervaring opbouwen, zowel in technische als in meer algemene zin. Immers, een oud maar technisch ingewikkeld schip als de Bulgia behoeft zeer vakkundig specialistisch onderhoud, waarbij vaak naar creatieve oplossingen moet worden gezocht.

Het Zeekadetkorps Alkmaar heeft nimmer tevergeefs een beroep mogen doen op de diensten van ZKO2OC Dil en zonder hem zou het onmogelijk zijn geweest om de grote recente noodzakelijke aanpassingen aan de Bulgia uit te voeren.

Daar komt bij dat hij met veel humor en geduld de jonge kadetten kan inspireren en onderwijzen in nautisch technische zaken. “Learning by doing” is geheel van toepassing op de werkwijze van ZKO2OC Dil. Het Zeekadetkorps Alkmaar is hem dan ook veel dank verschuldigd voor zijn ontelbare uren die hij in de machinekamer heeft doorgebracht, vaak mét jonge Zeekadetten in zijn kielzog, evenzo vele uren alleen sleutelend aan de motoren en technische installaties van de Bulgia.

Jacobsstaf speld

Jacobsstaf speld

De Zilveren Jakobsstaf wordt door het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland toegekend voor erkentelijkheid wegens “grote persoonlijke diensten aan een van de bij het Zeekadetkorps Nederland aangesloten Zeekadetkorpsen bewezen”. Gezien het bovenstaande heeft het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland daarom, op voordracht van het bestuur en de commandant van het Zeekadetkorps Alkmaar, besloten om de Zilveren Jakobsstaf toe te kennen aan de Zeekadetofficier de tweede klasse oudste categorie Frits Dil.

Jacobsstaf batton

Jacobsstaf batton