Gedragsprotocol

Wie denkt aan kinderen, jongeren en het Zeekadetkorps, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Maar naast alle vrolijke en leuke momenten kunnen we bij het ZKK helaas ook wel eens te maken krijgen met (het vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag.

Dit protocol beschrijft de manier waarop we bij ZKK omgaan met grensoverschrijdend gedrag van leden en jeugdleden. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we hier alle vormen van geweld, diefstal, of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is ook van toepassing als er slechts sprake is van ‘een vermoeden van’ grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is daarmee een uitwerking van het huishoudelijk regelement van ZKK-Nederland 2.2.e, het Huishoudelijk regelement is opgenomen in deel 6.

Download het protocol