Mevrouw A.A. van Nimwegen is aangewezen tot chef der equipage in het Zeekadetkorps Harlingen. Akke van Nimwegen maakt al vele jaren deel uit van het korps. De functie van chef der equipage was geruime tijd vacant.