Honderden zeekadetten oriënteren zich in Rotterdam op de maritieme sector

Rotterdam – Meer dan 300 zeekadetten hebben zaterdag 23 april deelgenomen aan de eerste Nationale Zeekadettendag in de haven van Rotterdam. Alle twintig zeekadetkorpsen die Nederland telt waren aanwezig tijdens deze bijzondere dag. Naast een intensief programma bij het Scheepvaart & Transport College (STC), konden de zeekadetten meevaren met snelle schepen van zowel de KNRM als het Loodswezen. Diverse korpsen waren met het eigen schip naar Rotterdam gekomen en maakten er een bijzonder weekend van. De eerste Nationale Zeekadettendag werd afgesloten met typische marine maaltijd (“blauwe hap”) in de Van Ghentkazerne met medewerking van de Defensiecateraar PARESTO.

Mede dankzij het fraaie weer van zaterdag was het een mooie dag waarin alle aspecten van de wereld van de Zeekadetten ruimschoots aan bod konden komen. Door alle maatregelen rond Corona konden de zeekadetten de afgelopen twee jaar elkaar niet ontmoeten tijdens het jaarlijkse zomerkamp. Voor veel zeekadetten was het dan ook een dag van elkaar weer terugzien, het ophalen van herinneringen en het maken van afspraken voor toekomstige gezamenlijke activiteiten.
Dankzij de medewerking van vele maritieme organisaties, waren de zeekadetten ook in de gelegenheid zich te oriënteren op zowel de wereld van de binnenvaart, de zeevaart als de Koninklijke Marine. Met name het meevaren op de snelle schepen werd zeer enthousiast onthaald; de techneuten onder de zeekadetten (en dat zijn er velen) inspecteerde met enthousiasme de HEBO Lift 9, een sleper evenals de mogelijkheid eens “te varen” in een van de scheepsimulatoren van het Scheepvaart & Transport College. Ook het zeilschip De Eendracht mocht zich in grote belangstelling verheugen.
Voorzitter van Zeekadetkorps Nederland Bart Escher liet aan het einde van de dag weten dat het Hoofdbestuur heel blij is alle leden weer eens in zo’n bijzondere ambiance bij elkaar te hebben. Daarbij sprak hij de dank uit aan alle organisaties die deze dag mede mogelijk hebben gemaakt zoals het STC, de Koninklijke Marine en de vele opvarenden van de schepen die door de zeekadetten konden worden bezocht en waarmee werd gevaren: “Een bijzonder woord van dank voor onze eigen mensen die deze dag hebben georganiseerd en voorbereid. Het is voor onze zeekadetten een prima manier om niet alleen elkaar te ontmoeten, maar zich tegelijkertijd wat intensiever dan normaal te oriënteren op hun beroeps- of opleidingskeuze”, aldus Voorzitter Bart Escher.

Die oriëntatie zal naar verwachting bijdragen aan de toenemende uitstroom van jonge mensen naar de maritieme sector. Daar is op dit moment een grote vraag naar instroom van jonge mensen. Op dit moment stroomt bijna 50% van de zeekadetten door naar een maritieme opleiding of beroep. Op 17, 18 en 19 mei presenteert Zeekadetkorps Nederland zich aan het maritieme bedrijfsleven tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem.