Hoofdbestuur

Het bestuur van de vereniging – hoofdbestuur genoemd – bestaat uit personen, die door de algemene raad als hoofdbestuurslid zijn benoemd. De voorzitter wordt door de algemene raad in functie gekozen.

Samenstelling hoofdbestuur;

  • de heer A. Escher, KTZ(TD), voorzitter, voorzitter@zkk.nl
  • de heer G.H. van Beest, KLTZ bd, secretaris, secretaris@zkk.nl
  • de heer J.J. van Tussenbroek, penningmeester, penningmeester@zkk.nl
  • de heer J. van Diest , portefeuille relatiebeheer, relatiebeheer@zkk.nl
  • mevrouw M. Spelde, portefeuille communicatie, communicatie@zkk.nl
  • de heer R. van Houten, portefeuille techniek en veiligheid, ctv@zkk.nl
  • de heer C. van Doorn, portefeuille opleidingen, opleidingen@zkk.nl
  • de heer E.A. Aaldijk, portefeuille online, online@zkk.nl
  • de heer E. Verschut, portefeuille internationale zaken, isca@zkk.nl