Hoofdbestuur

Het bestuur van de vereniging – hoofdbestuur genoemd – bestaat uit personen, die door de algemene raad als hoofdbestuurslid zijn benoemd. De voorzitter wordt door de algemene raad in functie gekozen.

Samenstelling hoofdbestuur;