Het Zeekadetkorps Nederland heeft samen met zeekadetkorpsen uit 9 andere landen de internationale zeekadetorganisatie ISCA opgericht. Er zijn nu 20 landen lid.

Amerika

Canada

United Kingdom

Melbourne

Belgie

Duitsland

Hong Kong

India

Japan

Zuid Korea

Litouwen

Nederland

Nieuw Zeeland

Portugal

Rusland

Singapore

Zuid Afrika

Zweden

Zimbabwe

Buitenlandse zeekadet achter het roer van een Nederlands zeekadet schip. (foto: Krisnan Kusumaatmadja)
Nederlandse zeekadetten in de Belgische Ardennen.
Nederlandse, Canadese en Duitse zeekadetten in Engeland, ©joachimderuijter.
Canadeese Zeekadetten (©joachimderuijter)
Nederlandse en Indonesische zeekadetten in overleg voor en zeilwedstrijd.
Een Canadese zeekadet aan het roer van de Betelgeuze van ZKK Rotterdam.
Delegatie Zeekadetten uit Zuid Korea.

Wat is de ISCA

De Internationale Zeekadet Organisatie (ISCA) heeft vooral als doel wederzijds begrip tussen jonge mensen uit verschillende landen aan te moedigen, zodat zij prima wereldburgers kunnen worden.

De ISCA tracht dit te bereiken door de zeekadetbeweging wereldwijd te bevorderen.

De ISCA is een internationale organisatie van onafhankelijke Zeekadetkorpsen met een totaal aantal leden van meer dan 120.000 jonge mensen, die zich verbonden heeft aan het gemeenschappelijk idee van de zeekadetbeweging en wil door gezamenlijke inspanning het zeekadetwezen wereldwijd stimuleren.

Wat is een zeekadetkorps

De zeekadetkorpsen, die lid zijn van de ISCA, zijn niet-politieke, niet-militaire jeugdorganisaties, die op basis van vrijwilligheid hun activiteiten uitvoeren.

De zeekadetorganisaties zijn niet beperkt door ras, sexe en ook niet gegrondvest op bepaalde filosofische of religieuze overtuigingen.

De zeekadetorganisaties bieden de jeugd een nautische training en ontwikkeling van leidinggevende kwaliteiten aan, gebaseerd op de beste maritieme tradities.

Doelen van de zeekadetkorpsen

  • De jeugd aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen, teamwerk bevorderen en gevoel van verantwoordelijkheid ten opzichte van de gemeenschap kweken.
  • Bij de jeugd waardering bereiken voor het belang van de zee voor de internationale handel, defensie en bescherming van het milieu.

Doelen van de ISCA

  • Aanmoedigen tot internationaal en intercultureel begrip, ‘goodwill’ en vriendschap tussen jonge mensen met maritieme interesses.
  • Mogelijkheden scheppen voor internationale uitwisselingen van zeekadetten.
  • Er voor waken dat de organisatie wordt beïnvloed door politiek gemotiveerde en militaristische organisaties.
  • Een platform scheppen voor de uitwisseling van ideeën, kennis en ervaring.
  • De oprichting van nieuwe zeekadetkorpsen wereldwijd bevorderen.
  • Financiële ondersteuning zoeken voor het internationale uitwisselingsprogramma.

Leden van de ISCA

Per land kan één zeekadetorganisatie lid zijn van de ISCA.

Op de website van de ISCA kun je adressen vinden om te corresponderen, te e-mailen, uitwisselingen van korps tot korps op te zetten (twinning) etc.

De ISCA is ook op facebook te vinden.

ISCA-conferentie

Elk jaar komen vertegenwoordigers van de landelijke Zeekadetkorpsen in een van de deelnemende landen bij elkaar voor het uitwisselen van ervaringen en ideeën.

 

Serious fun worldwide