Wat is de ISCA

De Internationale Zeekadet Organisatie (ISCA) heeft vooral als doel wederzijds begrip tussen jonge mensen uit verschillende landen aan te moedigen, zodat zij prima wereldburgers kunnen worden.

De ISCA tracht dit te bereiken door de zeekadetbeweging wereldwijd te bevorderen.

De ISCA is een internationale organisatie van onafhankelijke Zeekadetkorpsen met een totaal aantal leden van meer dan 120.000 jonge mensen, die zich verbonden heeft aan het gemeenschappelijk idee van de zeekadetbeweging en wil door gezamenlijke inspanning het zeekadetwezen wereldwijd stimuleren.

Neem eens een kijkje op de website.

 

International Sea Cadet Association