Ook dit jaar brengt het Zeekadetkorps Nederland een jaarverslag uit. Wij hebben weer een meer of min normaal jaar achter de rug. Min of meer, in maart vervielen de laatste corona-adviezen, maar de effecten van de hogere prijzen bleven niet alleen ons achtervolgen. Rondom de vereniging zijn gelukkig ook vele positieve dingen te vermelden. Met een grote bijdrage van de Koninklijke marine in de vorm van hand en spandiensten hebben de Zeekadetkorpsen een fantastisch landelijk zomerkamp achter de rug. Vanaf de locatie Kooyhaven waren er tal van nautische activiteiten, bezoek aan het Marinemuseum en een demonstraties van de Marinebrandweer. Ook waren we met korpsen betrokken bij Sail Den Helder. Nieuw was de deelname aan het maritiem evenement Middelburg door o.a. ons jongste Zeekadetkorps Veere. Verder waren we weer aanwezig bij de Herdenking op de Dam, de Nationale Herdenking 15 Augustus, de Wereldhaven Dagen, de Michiel Adriaanszoon de Ruyterherdenking en de Maritime Industry Beurs. 

Het verslag 2023 zal in mei op onze landelijke website te vinden zijn. Er gebeurt echter veel meer op en rond het water waarbij de Zeekadetten betrokken zijn. Zij geven u een goede indruk via de sociale media. Kijk gerust verder op deze website, www.facebook.zkknl en www.instagram/zeekadetkorpsnederland.