Op dinsdag 26 april 2016 heeft de heer C.W. Tempelaars bij de algemene gelegenheid een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is beroemd tot Lid n de Orde van Oranje Nassau.

Om het lijstje van de vele verdiensten van Kees Templaars staan prominent de veelzijdige activiteiten die hij voor de zeekadetten heeft verricht. Hij was onder meer voorzitter van het Haagse Zeekadetkorps Lt.Adm. Prins Bernhard (1991 – 1996 ) en van het Zeekadetkorps Vlaardingen (1996  – 2003). In de officiële motivatie worden zijn inspanningen voor de aanschaf en het behoud van de korpsschepen en die voor de opleidingen genoemd.

De verdiensten van de heer Tempaars zijn veel breder. Ook op landelijk niveau heeft hij een flinke bijdrage geleverd. Hij was betrokken bij de organisatie van jubilea (onder meer het 50 jaar bestaan in 2005) van het Zeekadetkorps Nederland  en was lid van de landelijke commissie public relations. Daarnaast heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan de beleidsvorming in de algemene raad.

Op 1 oktober 2005 ontving de heer Tempelaars het Zilveren Koggeschip.

Naast zijn verdiensten voor het Zeekadetkorps heeft de heer Templaars ook uiteenlopende verdiensten voor de samenleving in Maassluis. De onderscheiding is een waardering voor al deze activiteiten.

Wij feliciteren Kees Tempelaars van harte met het zeer verdiende ‘lintje’.