Met ingang van 9 januari 2016 is op zijn verzoek aan de heer

E.J.M. van Haaren op meest eervolle wijze ontslag verleend met dank voor de bewezen uitmuntende diensten als Zeekadetofficier 3e klasse bij het Zeekadetkorps Den Haag. Eric van Haaren is op 15 december 1995 Zeekadetofficier geworden in het Haagse korps.

Met ingang van gelijke datum is de heer S.I. Mulder benoemd tot Zeekadetofficier 3e klasse in het Zeekadetkorps Den Haag. Sergei Mulder maakt al lang deel uit van dit korps waar hij de afgelopen jaren de functie van chef der equipage vervulde.