Met ingang van 1 juli 2015 is op zijn verzoek aan de heer

G. Willemsen op eervolle wijze ontslag verleend met dank voor de bewezen diensten als Zeekadetofficier 2e klasse bij het Zeekadetkorps Harlingen. Glenn Willemsen is op 1 januari 2014 Zeekadetofficier geworden in het Harlinger korps.

Met ingang van 1 januari 2016 is de heer R. de Haan benoemd tot Zeekadetofficier 2e klasse in het Zeekadetkorps Harlingen. Richard de Haan maakte vanaf 1999 tot 2014 deel uit van het Harlinger korps. Hij kwam als aspirant, vertrok als Zeekadetofficier 2e klasse en bleef als vrijwilliger aan het korps verbonden.

Met ingang van gelijke datum zijn mevrouw J. van der Ploeg-van der Schaaf en de heer P. Zandhuis benoemd tot Zeekadetofficier 3e klasse in het Zeekadetkorps Harlingen. Pieter Zandhuis behoorde tot de aspirant zeekadetten die bij de oprichting van het korps lid werden. In verband et zijn werk verleit hij het korps doch bleef daar nauw aan verbonden. Jannette van der Ploeg is nieuw aan boord.