Op hun verzoek is op eervolle wijze ontslag verleend aan de heer E, van Dijk als Zeekadetofficier 2e klasse en aan mevrouw N.T.A.M. Bruins-Persoon als Zeekadetofficier 3e klasse bij het Zeekadetkorps Maassluis. Erwin van Dijk, die al in 2002 bij het korps kwam, is op 18 november 2005 Zeekadetofficier geworden. Hij beklede de functie van hoofd technische dienst. Natalja Bruins is op 22 januari 2011 Zeekadetofficier geworden. Zij combineerde de functie van hoofd logistieke dienst met de waarneming van eerste officier. Zij blijft aan het korps verbonden.

De heer D.D.J. Faling is bevorderd tot Zeekadetofficier 2e klasse in het Zeekadetkorps Maassluis. Dave Faling werd op 22 januari 2011 Zeekadetofficier. Hij gaat nu de functie van hoofd technische dienst vervullen.

De heren R. Keijzer en D.J.J. Lub zijn in het Zeekadetkorps Maassluis benoemd tot Zeekadetofficier 3e klasse. Ronald Keijzer maakte eerder deel uit van het korps Maassluis. Hij vertrok als schipper. Nu gaat hij de functie van eerste officier waarnemen. Dirkjan Lub maakt al lang deel uit van dit korps. Hij vervulde als opperschipper de functie van chef der equipage

Mevrouw M. Stevens gaat nu de functie van chef der equipage in het Zeekadetkorps Maassluis vervullen. Maaike Stevens is hierbij bevorderd tot opperschipper.