Met ingang van 31 juli 2016 is op zijn verzoek aan de heer W. Eijkelenboom op meest eervolle wijze ontslag verleend met dank voor de bewezen uitmuntende diensten als Zeekadetofficier 2e klasse oudste categorie bij het Zeekadetkorps Rotterdam. Wouter Eijkelenboom was in het verleden al langdurig lid geweest van het Maasstedelijke korps. In 2008 keerde hij terug als vrijwilliger en op 1 juni 2010 werd hij Zeekadetofficier. Hij blijft bestuurslid (penningmeester) van het korps en zal ook ander taken voor het korps blijven uitoefenen.