Tijdens de vergadering van de Algemene Raad van de Vereniging Zeekadetkorps Nederland op 6 april 2019 hebben de leden unaniem ingestemd om de Stichting Zeekadetkorps Lelystad als 20ste Zeekadetkorps toe te laten als lid van de Vereniging Zeekadetkorps Nederland. De voorzitter van het hoofdbestuur, Bart Escher, overhandigde vervolgens de korpsvlag van het Zeekadetkorps Nederland aan de voorzitter van het nieuwste korps, de heer Tony Merkelbach.

Begin 2018 zijn door het hoofdbestuur (HB) van het Zeekadetkorps Nederland de eerste contacten gelegd met de gemeente Lelystad gelegd om te bezien of er mogelijkheden waren tot het oprichten van een Zeekadetkorps Lelystad. Dit omdat het HB van mening was dat deze nog jonge gemeente qua bevolkingsopbouw, locale onderwijs- en andere jeugdvoorzieningen, de samenstelling van het bedrijfsleven en de grote hoeveelheid oppervlaktewater binnen de gemeentegrens op het eerste gezicht een ideale kweekvijver leek te zijn. Het initiatief werd door de gemeente volhartig gesteund en besloten werd om een deel van het Zomerkamp 2018 van het Zeekadetkorps Nederland door te brengen in de Bataviahaven van Lelystad. Tijdens dit bezoek kon de plaatselijke bevolking dan kennismaken met het Zeekadetkorps Nederland.

Na een zeer geslaagd bezoek aan de mooie Bataviahaven, met een druk bezochtte open dag en veel aandacht van de media, besloot in september 2018 een groep inwoners van Lelystad om zich in te zetten om tot de oprichting van een Zeekadetkorps Lelystad te komen. Tezamen met een begeleidingscommissie van het Zeekadetkorps Nederland culmineerde dit in de oprichting van het Zeekadetkorps Lelystad in december 2018. Door inwoners van Lelystad zijn inmiddels een sleepbootje en een mahoniehouten zalmschouw (de enige in Nederland) geschonken, terwijl het Zeekadetkorps Delfzijl zich ook niet onbetuigd liet door het schenken van een Beenhakkervlet. Daarnaast is het bestuur van Zeekadetkorps Lelystad op zoek nar een geschikt korpsschip.

 

Op 6 maart 2019 werd de eerste korpsdag gehouden en de zeekadetten hebben er inmiddels al een aantal enerverende dagen opzitten, waaronder een vaartocht naar he Zeekadetkorps Urk. Verder zijn de zeekadetten al aan het oefenen om op 4 mei deel te nemen aan de dodenherdenking in Lelystad.