Alle Zeekadetten van Nederland verzamelen zich in Rotterdam op 23 april

Rotterdam – Twintig zeekadetkorps nemen zaterdag 23 april deel aan de Nationale Zeekadettendag 2022. in Rotterdam.Normaal gesproken ontmoeten de verschillende korpsen elkaar tijdens het nationale ZomerKamp. Door Corona is dat al twee jaar niet doorgegaan. Daarom verzamelt Zeekadetkorps Nederland alle korpsen zaterdag 23 april bij het Scheepvaart en Transport College in Rotterdam. Alle zeekadetten en begeleidende kaderleden kijken uit om aan die bijzondere dag deel te nemen. Er worden zo’n vierhonderd zeekadetten verwacht voor een boeiend programma. Het programma omvat een kennismaking met verschillende schepen en scheepstypen (zoals binnenvaartschepen, sleepboten, reddingsboten, zeeschepen) rederijen en opleidingsmogelijkheden.

Zowel de Binnenvaart als de Zeevaart en het Loodswezen zijn met schepen aanwezig. Een aantal zeekadetkorpsen, dichtbij of in de haven van Rotterdam gevestigd komen met hun eigen schepen. Het Loodswezen komt in de middag met een tender en de KNRM is met een snelle RIB aanwezig. Aan het einde van deze dag gebruiken de zeekadetten gezamenlijk de maaltijd in de Van Ghentkazerne. Uiteraard wordt daar, geheel in de traditie van de Koninklijke Marine, een “blauwe hap” geserveerd.

De zeekadetten kijken uit naar deze speciaal voor hen georganiseerde dag. Niet alleen om zich te kunnen verdiepen in de nautische sector als beroepsperspectief maar vooral ook om vrienden van de andere zeekadetkorpsen in Nederland weer eens in levenden lijve te ontmoeten. Gelet op de vraag vanuit de sector is het goed te ervaren dat er bij de jeugd meer dan gemiddelde belangstelling is voor een opleiding of beroep in de maritieme sector. Op dit moment stroomt circa de helft van de zeekadetten door naar de sector. Met dit soort bijzondere dagen streeft Zeekadetkorps Nederland er naar dit percentage in de komende jaren verder te verhogen.