IJmuiden – Maandag 8 november hebben het Nova College Scheepvaart (NCS) en Zeekadetkorps Nederland (ZKK NL) hun voorgenomen samenwerking met een overeenkomst bekrachtigd. Tijdens een bijeenkomst bij het Nova College Scheepvaart in IJmuiden, tekenden de directie van het NCS en het Bestuur van ZKK NL een driejarige samenwerkingsovereenkomst. De eerste uitwerking van deze samenwerking vindt al plaats op zaterdag 29 januari 2022 als circa 150 zeekadetten voor een Inspiratiedag het NCS bezoeken. Op zaterdag 12 februari bezoekt de tweede helft van de zeekadetten het NCS voor een Inspiratiedag.
 
ZKK NL telt op dit moment 19 Zeekadetkorpsen verspreid over Nederland. Allemaal hebben ze zich voor de Inspiratiedag aangemeld. Dat zou betekenen dat circa 350 zeekadetten met begeleiding zich in IJmuiden zouden melden. Vanwege dat grote aantal is besloten zowel op 29 januari als op 12 februari een Inspiratiedag te organiseren. Chris van Doorn, bestuurslid Opleidingen van ZKK NL, toonde zich maandagmiddag dan ook een tevreden man: “Opleidingen zijn een belangrijk deel van het programma van onze zeekadetten. Immers, wij willen ze voorbereiden op een baan of opleiding in de scheepvaart; dat staat niet voor niets in onze missie. Maar dat de belangstelling voor de Inspiratiedag zo groot zou zijn overtreft onze verwachtingen. We splitsen nu op in twee groepen zodat iedere zeekadet en kaderlid volledig aan het aangeboden praktische programma kan deelnemen.”
 
Ook het management van het NCS is blij verrast met de grote belangstelling: “De leden van Zeekadetkorps Nederland zijn voor ons een hele interessante groep jongeren. Immers, zij oriënteren zich al op een beroep of opleiding in de scheepvaartsector. Wij zijn dan ook blij met een Inspiratiedag deze jongens en meisjes op onze school te mogen verwelkomen”, aldus Programmamanager Patrick Randel. Het College biedt de Zeekadetten tijdens de Inspiratiedag een actief en zeker ook attractief programma. Randel hierover: “Wij hebben faciliteiten in huis die voor deze doelgroep meer dan interessant zijn. Daarnaast werken we voor het programma samen met enkele van onze partners zoals de KNRM en het Loodswezen. In ons gebouw kunnen ze ervaring op doen in onze verschillende simulatoren, zich verdiepen in scheepstechnieken en als de omstandigheden het toelaten ook in onderdelen van de scheepsbeveiliging. Vanzelfsprekend krijgen ze ook meer informatie over onze opleidingen en de mogelijkheden voor hen in de scheepvaart.”
 
Het NCS en ZKK NL zijn blij elkaar op deze wijze te hebben “gevonden”. Beide partijen leveren vanuit hun eigen doelstellingen een bijdrage aan de invulling van de samenwerking. Patrick Randel: “Deze inspiratiedag is een eerste uitvoering van deze samenwerking. Samen zullen we de komende jaren verdere invulling geven aan onze samenwerking. Wat ons betreft spelen zowel onze vestiging in IJmuiden als in Harlingen daarin een prominente rol. Er is veel vraag naar jonge, goed opgeleide mensen in de scheepvaart. Ik ben er van overtuigd dat we met deze samenwerking een belangrijke bijdrage zullen leveren aan die verbeterde instroom in zowel de binnenvaart als de zeevaart.”