Module Initiator binnen korpsontwikkelingen

Op 30 maart is het mogelijk om deze Officiers cursus te volgen.

In deze module staat het ontwikkelen en versterken van plannen binnen jouw korps centraal. Jij bent als officier de aanjager om initiatieven te nemen en actuele ontwikkelingen vorm te geven in plannen.

Het maken van plannen is een hulpmiddel om je eigen ambities en die van het korps om te zetten in praktische realiseerbare activiteiten. De module start met het verkrijgen van inzicht in de structuur en organisatieopbouw van jouw eigen korps en de aanwezige ambities. “Wat willen jullie als Zeekadetkorps betekenen en hoe kunnen jullie dat realiseren?” Er wordt gekeken welk plan het beste aansluit bij wat jullie willen bereiken. Je maakt kennis met het beleidsplan, het opleidingsplan, het communicatieplan en het onderhoudsplan. Van belang zijn begrippen als: draagvlak creëren, prioriteiten stellen en baas over je eigen agenda zijn. We reiken je handvatten aan om de ambities te verwoorden in een concreet plan en bekijken samen hoe je dit kunt inzetten binnen je eigen korps.

Aan het einde van deze leerzame- en dynamische dag beschikt iedere deelnemer over een Plan van Aanpak voor zijn eigen plan. Terug in je korps is dit een hulpmiddel om het plan verder uit te werken en in te voeren.

De officierscursus vindt plaats in de huisvesting van Trigon Doornseweg 12, 3947 ME  Langbroek,

Meer informatie en opgeven van kandidaat.