benoeming UrkPer 1 juli zijn bij het Zeekadetkorps Urk de heren Hessel Brands en Jaap Vlot benoemd tot Zeekadetofficier der tweede klasse.
Op 23 juli, voor het vertrek van het ZKK Urk met het korpsschip Noorderkroon naar het zomerkamp 2016, werden ZKO2 Brands en ZKO2 Vlot tijdens een baksgewijs geinstalleerd als Hoofd Operationele Dienst (HOD) respectievelijk Hoofd Technische Dienst (HTD).