In deze rubriek meer over de opleidingen binnen het Zeekadetkorps Nederland.