Algemene gegevens

De Vereniging ZeZKK_VLAG_WAPPERekadetkorps Nederland (ZKK NL) is opgericht bij notariële akte van 15 oktober 1955 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1956, nr. 42.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en in het geheel vastgesteld bij notariële akte van 23 mei 2012: zie aparte pagina Statuten ZKK NL.

Conform artikel 2 van de statuten heeft het Zeekadetkorps Nederland als doelstelling bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het Zeekadetkorps Nederland is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40409453

Contactgegevens:

Adres:
Zilverschoonsingel 30,
2651 MJ Berkel en Rodenrijs

Telefoonnummer: 06-21240316
Email adres: secretaris@zkk.nl
Website: www.zkk.nl

RSIN: 816042780
Fiscaal nummer 8160.42.780
De vereniging ZKK NL is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het ZKK NL is actief in sector:
– Welzijn – Sport
– Welzijn – Inclusiviteit en toegankelijkheid
– Welzijn – Overig welzijnswerk
– Onderwijs en wetenschap

Het ZKK NL is actief in Nederland. Aantal medewerkers: 0 betaalde personeelsleden. Aantal vrijwilligers: 378 vrijwilligers zetten zich meer dan 3 keer per jaar in voor het ZKK NL (peildatum: 31 december 2020)

Bank:
IBAN NL47INGB0000161746
t.n.v. Ver. Zeekadetkorps Nederland te Berkel en Rodenrijs

 

Leden

Lid van het Zeekadetkorps Nederland zijn:

 • de plaatselijke Zeekadetkorpsen (gewone leden)
 • de leden van het hoofdbestuur

Bestuur

De ledenvergadering van de vereniging – algemene raad genoemd – bestaat uit de voorzitters van de plaatselijke Zeekadetkorpsen en de leden van het hoofdbestuur.

Het bestuur van de vereniging – hoofdbestuur genoemd – bestaat uit personen, die door de algemene raad als hoofdbestuurslid zijn benoemd. De voorzitter wordt door de algemene raad in functie gekozen.

Samenstelling hoofdbestuur;

 • de heer A. Escher, KTZ(TD) bd, voorzitter
 • de heer G.H. van Beest, KLTZ bd, secretaris, vicevoorzitter
 • de heer J.J. van Tussenbroek, penningmeester
 • de heer J. van Diest, portefeuille Relatiebeheer, Fondsenwerving en communicatie
 • de heer R. van Houten, portefeuille Techniek en Veiligheid
 • de heer C. van Doorn, portefeuille Opleidingen
 • de heer E.A. Aaldijk, portefeuille Online
 • de heer E. Verschut, portefeuille Internationale zaken

Het hoofdbestuur wordt bijgestaan door vier commissies;

 • Commissie Sponsoring en public relations, voorzitter de heer J. van Diest
 • Commissie Techniek en veiligheid, voorzitter de heer R. van Houten
 • Commissie Opleidingen, voorzitter de heer C. van Doorn

Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland en de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.

Doel

De doelgroepen van het ZKK NL zijn:
– Jongeren
– Kinderen

De vereniging heeft ten doel bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleid

De vereniging krijgt inkomsten uit:
– Contributies van leden
– Donaties van sponsors
– Subsidies van maritieme fondsen

Besteding inkomsten: Zie begroting

Het Zeekadetkorps Nederland stelt jaarlijks een driejarig beleidsplan vast: zie Beleidsnota’s ZKK NL

De Vereniging Zeekadetkorps Nederland kent geen bezoldiging in welke vorm dan ook toe aan personen, die bij de vereniging zijn betrokken

Verslaglegging

Jaarlijks geeft de Vereniging Zeekadetkorps Nederland een jaarverslag uit met daarin opgenomen de uitgevoerde activiteiten. Dit jaarverslag vindt u op pagina  www.zeekadetkorps-nederland.nl/project/jaarverslagen/

Jaarlijks geeft de Vereniging Zeekadetkorps Nederland een gecombineerde  jaarrekening en balans uit. De jaarrekening vindt u op pagina  www.zeekadetkorps-nederland.nl/project/jaarverslagen/

Ondersteuning

Het Zeekadetkorps Nederland ontvangt vaste ondersteuning van:

 

Sedert 2007 heeft het Zeekadetkorps Nederland ondersteuning (soms in natura) ontvangen van:

 • Qua Vadis Personeelsdiensten voor de binnenvaart
 • Refresh Interactive Rotterdam (2007 en 2012)
 • Dorus Rijkersfonds (2007)
 • Admiraal van Kinsbergenfonds (2008 en 2012)
 • Vereniging ‘De Prins Hendrik Stichting’ (2005, 2009, 2012 en 2013)
 • Ontwerpstudio Jukkema BNO Harlingen (2008 t/m 2017)
 • Flevodruk Harlingen (2008 t/m 2017)
 • Hubert Jans Harlingen (2010)
 • Joachim de Ruijter Fotografie Harlingen (2010 t/m 2017)
 • HEMPEL (The Netherlands) B.V. (2011)
 • Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst (2005, 2010, 2011 en 2013)
 • Jumbo Shipping (2011)
 • Holland America Line (2012)
 • Werkvelden (2012)
 • Directie der Oostersche Handel en Reederijen (2013)
 • Damen Shipyards Den Helder (2013)
 • Omrin afvalverwerking (2015)
 • De Schiffart watersport (2015)
 • Oliviera International Group (2015)

Het Zeekadetkorps Nederland stelt jaarlijks een driejarig beleidsplan vast: zie aparte pagina
Beleidsnota’s ZKK NL

Voor de jaarverslagen van het Zeekadetkorps Nederland zie aparte pagina: Jaarverslagen ZKK NL.

De jaarrekeningen van het Zeekadetkorps Nederland zijn opgenomen in de jaarverslagen.

Voor algemene vragen vul ons contactformulier in