Vereniging

Het ZeZKK_VLAG_WAPPERekadetkorps Nederland is een vereniging, opgericht bij notariële akte van 15 oktober 1955 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 26 mei 1956, nr. 42.

De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en in het geheel vastgesteld bij notariële akte van 23 mei 2012: zie aparte pagina Statuten ZKK NL.

Conform artikel 2 van de statuten heeft het Zeekadetkorps Nederland als doelstelling bij de Nederlands jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Leden

Lid van het Zeekadetkorps Nederland zijn:

 • de plaatselijke Zeekadetkorpsen (gewone leden)
 • de leden van het hoofdbestuur

Bestuur

De ledenvergadering van de vereniging – algemene raad genoemd – bestaat uit de voorzitters van de plaatselijke Zeekadetkorpsen en de leden van het hoofdbestuur.

Het bestuur van de vereniging – hoofdbestuur genoemd – bestaat uit personen, die door de algemene raad als hoofdbestuurslid zijn benoemd. De voorzitter wordt door de algemene raad in functie gekozen.

Samenstelling hoofdbestuur;

 • de heer A. Escher, KTZ(TD), voorzitter
 • de heer G. de Bock, vicevoorzitter
 • de heer G.H. van Beest, KLTZ bd, secretaris
 • de heer R.M. Kramer, penningmeester
 • de heer R.J. Hagman, portefeuille public relations
 • de heer J.C.H. de Neef, portefeuille techniek en veiligheid
 • de heer P.D. Prins, portefeuille opleidingen
 • de heer E.A. Aaldijk, portefeuille communicatie
 • de heer W.J. Kramer, KTZ(T) bd, portefeuille internationale zaken

Adres van het hoofdbestuur:

Zilverschoonsingel 30
2651 MJ Berkel en Rodenrijs
contact via ons contactformulier

IBAN NL47INGB0000161746
t.n.v. Ver. Zeekadetkorps Nederland te Zoetermeer

Kamer van Koophandel nummer: 40409453

De vereniging is door de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Fiscaal nummer 8160.42.780

Het hoofdbestuur wordt bijgestaan door vier commissies;

 • Commissie Sponsoring en public relations, voorzitter de heer R.J. Hagman
 • Commissie Techniek en veiligheid, voorzitter de heer J.C.H. de Neef
 • Commissie Opleidingen, voorzitter de heer P. Prins
 • Commisie Communicatie en sociale media, de heer E.A. Aaldijk

Bestuursleden en anderen, die zich inzetten voor het Zeekadetkorps Nederland en de plaatselijke Zeekadetkorpsen, doen dat als vrijwilliger en ontvangen daarvoor geen beloning.

Ondersteuning

Het Zeekadetkorps Nederland ontvangt vaste ondersteuning van:

 • Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)
 • Koninklijke Marine

 

Sedert 2007 heeft het Zeekadetkorps Nederland ondersteuning (soms in natura) ontvangen van:

 • Refresh Interactive Rotterdam (2007 en 2012)
 • Dorus Rijkersfonds (2007)
 • Admiraal van Kinsbergenfonds (2008 en 2012)
 • Vereniging ‘De Prins Hendrik Stichting’ (2005, 2009, 2012 en 2013)
 • Ontwerpstudio Jukkema BNO Harlingen (2008 t/m 2017)
 • Flevodruk Harlingen (2008 t/m 2017)
 • Hubert Jans Harlingen (2010)
 • Joachim de Ruijter Fotografie Harlingen (2010 t/m 2017)
 • HEMPEL (The Netherlands) B.V. (2011)
 • Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst (2005, 2010, 2011 en 2013)
 • Jumbo Shipping (2011)
 • Holland America Line (2012)
 • Werkvelden (2012)
 • Directie der Oostersche Handel en Reederijen (2013)
 • Damen Shipyards Den Helder (2013)
 • Omrin afvalverwerking (2015)
 • De Schiffart watersport (2015)
 • Oliviera International Group (2015)

Het Zeekadetkorps Nederland stelt jaarlijks een driejarig beleidsplan vast: zie aparte pagina
Beleidsnota’s ZKK NL

Voor de jaarverslagen van het Zeekadetkorps Nederland zie aparte pagina: Jaarverslagen ZKK NL.

De jaarrekeningen van het Zeekadetkorps Nederland zijn opgenomen in de jaarverslagen.

Voor algemene vragen vul ons contactformulier in