Bij de sluiting van de “Kweekschool voor de ZVOKeevaart” in Amsterdam in 2000 verkreeg de vereniging van oud-leerlingen, de “Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam” (VOK) het bij de dagelijkse maaltijden gebruikte kommaliewant (= serviesgoed voor gebruik aan boord van een schip). Het kommaliewant werd opgeslagen op de Marinekazerne Amsterdam en sindsdien heeft de VOK er dankbaar gebruik van gemaakt bij de traditionele bramstaglopersmaaltijd tijdens hun jaarlijkse reünie. Het was voor de leden altijd een genoegen om de kapucijners, spekjes, gebakken uien en andere toebehoren in de oude vertrouwde dekschalen en kommen opgediend te krijgen.

In verband met de komende sluiting van de kazerne wilde de Koninklijke Marine echter van de forse partij kommaliewant af. Het bestuur van de VOK heeft in eerste instantie alternatieve opslagruimten overwogen, maar die bleken al snel onhaalbaar en/of te duur. Vervolgens is contact gezocht met het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland, dat zeer genegen bleek om de hele partij over te nemen. Op 12 december jl. werd het bestuursvoorstel om het kommaliewant aan het Zeekadetkorps over te dragen door de Algemene Ledenvergadering van de VOK met instemmend applaus begroet.

VOK Kommaliewant 2Op donderdag 12 januari vond de overdracht plaats, met het Evenementencentrum van de Marinekazerne Amsterdam als plaats van handeling. Namens het Zeekadetkorps Nederland waren aanwezig KTZT (BD) W. Kamer, voorzitter van het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland, en de heer  J. Wienesen van het Zeekadetkorps Amsterdam. De VOK werd vertegenwoordigd door voorzitter Kees Polderman. Verder waren aanwezig de dames J. van Veen van de Marinekazerne Amsterdam en S. Bosmans van het Scheepvaartmuseum, de laatste met het oog op de mogelijke museale bestemming van enkele stukken.

De voorzitter van de VOK memoreerde kort de geschiedenis van de Kweekschool voor de Zeevaart, waarbij hij de nadruk legde op de aard van de Kweekschoolvoeding door de jaren heen. Hij zei buitengewoon verheugd te zijn dat voor het kommaliewant een passende bestemming is gevonden. Het Zeekadetkorps Nederland heeft immers als doel om ‘de jeugd de weg naar zee te wijzen’, en in zeker opzicht zijn de Zeekadetten daarmee “de kwekelingen van de huidige tijd’.

De heer Kamer gaf aan zeer dankbaar te zijn voor het kommaliewant, dat naar zijn verwachting nog vele jaren binnen het Zeekadetkorps zal worden gebruikt. Het Kweekschoolerfgoed zal naar rato worden verdeeld over de 19 afzonderlijke korpsen waaruit het Zeekadetkorps Nederland bestaat.