U

Certificaat van Onderzoek

Het complete verhaal over het CVO.

Het Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenvaartwet vanaf 1 juli 2009

Op 1 juli 2009 treden in werking de nieuwe Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling.

Een van de gevolgen is dat voor:

  • pleziervaartuigen van 20 meter of langer en
  • pleziervaartuigen waarvan het product van de lengte, de breedte en de diepgang meer dan 100 m3 bedraagt

een certificaat van onderzoek verplicht is.

Door Janneke Bos, die nauw betrokken is bij de totstandkoming van de Binnenvaartwet en de uitvoeringsmaatregelen, is een compleet nieuw overzicht gemaakt van de nieuwe regeling.

Dit overzicht bestaat uit

  • een informatief gedeelte;
  • officiële teksten over het certificaat van onderzoek uit de Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit, de Binnenvaartregeling en de Europese richtlijn 2006/87/EG voor de binnenvaart;
  • een uitwerking van de technische eisen per artikel.

Lees het infoblad Compleet verhaal over het certificaat van onderzoek voor pleziervaartuigen na 1 juli 2009.

Voor verkorte, praktisch leesbare informatie over het Certificaat van Onderzoek voor specifiek de ZKK korpsschepen wordt verwezen naar de volgende documenten:
Het Certificaat van Onderzoek voor de pleziervaart na 1 juli 2009
Het Certificaat van Onderzoek voor ZKK korpsschepen met een “Z” registratie
Deze documenten zijn door het secretariaat van het Hoofdbestuur in het voorjaar 2016 naar de korpsen gezonden.