De Landelijke roeiwedstrijden bestaan uit roei- en wrikwedstrijden in beenhakkervletten waaraan alle Zeekadetkorpsen kunnen deelnemen. Sedert 2002 is op initiatief van het Zeekadetkorps Vlaardingen aan deze wedstrijden een wisseltrofee – de Gedolde Riem – verbonden (zie artikel 26 huishoudelijk reglement).

De wedstrijden vinden jaarlijks plaats bij of in de buurt van de ligplaats van het korps dat de wedstrijden organiseert. In beginsel is de organisatie in handen van het Zeekadetkorps dat in het voorafgaande jaar de Gedolde Riem heeft gewonnen.

De roeiwedstrijden vinden plaats in twee klassen:

1. jongens en meisjes t/m 15 jaar t/m zeekadet 1e klas;

2. jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.

De wrikwedstrijden zijn voor jongens en meisjes t/m 17 jaar t/m zeekadet 1e klas.

[Best_Wordpress_Gallery id=”5″ gal_title=”Roeiwedstrijden”]